Etikett: omsorg

Gud har en vårdplan för dig

Vården måste garanteras; gamla och sjuka måste få den vård de behöver. Vi lever ju i ett civiliserat samhälle.