Med Gud på dagis

Det har nu gått fem år sedan det kristna daghemmet Arken i Vännäs i Västerbotten startades. Den 7 januari 1992 öppnades dörrarna i ett nyrenoverat hus på missions- och ungdomshemmet Fridhem för att ta emot ett femtontal barn, som behöver omsorg under dagarna medan föräldrarna arbetar.

I dagens samhälle har människor tyvärr mindre möjligheter att ta hand om sina barn p. g. a. att båda föräldrarna av ekonomiska skäl förvärvsarbetar.
Det finns dock ett mycket bra alternativ i Vännäs, där man som förälder kan lämna sina ögonstenar i goda händer med vetskapen att de får god omvårdnad och får lära känna den Gode Herden.

FÖRLÅTELSE VIKTIG
Målsättningarna för Arken uttrycks i fem punkter. Arken vill ge trygghet där barnen ska få känna sig trygga med sig själva och i gruppen, där de får vara sig själva och får visa sina känslor. Dessutom erbjuds de den trygghet och mening med livet som bara Jesus kan ge. Ett annat mål är jämlikhet där varje barn har samma värde oavsett ras, kön, kunskap och förutsättningar och har samma rättigheter och skyldigheter. I Guds ögon är alla lika värdefulla. Demokrati och solidaritet är andra mål. Varje barn ska få känna medbestämmande och bli respekterat, men ska även lära sig att respektera andra, visa hänsyn och lyhördhet inför andra medmänniskor. Alla barn ska känna ansvar för andra och lära sig att lösa konflikter genom att prata igenom problemen samt inte minst genom att säga ”förlåt” och krama om varandra när de felat. Orden ”tack” och ”förlåt” är två mycket viktiga ord på daghemmet. Vi ska tacka varandra och framför allt Gud för allt gott som vi får till skänks. Vi ska också be Gud och varandra om förlåtelse när vi handlat felaktigt.

”Men ni måste ju ändå ha
mött Jesus innan ni startade
det här dagiset!”

SAMTAL OM GUD
Jag hade förmånen att en höstdag få hälsa på hos Arken och träffa barnen och ledarna. Det var en sällsam dag, då jag på ett påtagligt sätt kunde se Guds väldiga nåd och välsignelse över daghemmet och barnen. Jag mottogs med värme och öppenhet och en fantastisk spontanitet bland barnen. Tänk att i tidig ålder få lära känna Jesus som sin bäste vän. Hans Hallebo skriver i en dikt: ”En barnasjäl är som nyharvad jord, öppen för intryck, exempel och ord. En barnasjäl är en vårdag blid. Det gäller att så i rättan tid…”
Predikaren innehåller de kända orden: ”Så tänk på din skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna kommer och de år nalkas, om vilka du skall säga: Jag finner inte behag i dem.”
Det är barnens rättighet att få höra att Jesus har dött och uppstått för våra synder och banat väg till himlen för oss – allt på grund av sin innerliga kärlek till oss människor.
På daghemmet ges många möjligheter att få visa barnen till Jesus genom att varje dag ha morgonsamling med bibellektioner och kristna sånger och genom att be med barnen, ibland med något särskilt böneämne som trycker dem. Det ges ofta tillfällen till små samtalsstunder med barnen i knät.
En bön som alla barnen brukar be är: ”Käre Jesus, kom in i mitt hjärta, stanna där och gå aldrig ut igen.” Den bönen får vi alla dagligen stava på.

GUDS SMÅ MISSIONÄRER
De flesta av barnen är uppvuxna i hem där Guds ord näst intill aldrig nämns. Det finns ett märkbart stort behov och en öppenhet inför ordet om Jesus hos dessa barn. Tänk vilka missionstillfällen och vilka små missionärer de sen kan få vara i sina hem!
En av ledarna berättar en liten händelse i samband med starten av daghemmet. Man hade talat med barnen om Jesus och om att vi inte kan se honom här nere på jorden, men att vi får se honom i himlen en dag. Vi ska tala om för andra människor vad han har gjort på Golgata, och det är också därför man på daghemmet vill visa barnen till Jesus. Då utbrister ett av barnen till ledarna: Men ni måste ju ändå ha mött Jesus innan ni startade det här dagiset! Ett påstående som blev påtagligt rannsakande och stämmer till eftertanke.
Trots att de flesta inte själva är bekännande kristna är barnens föräldrar ändå mycket positiva till den kristna uppfostran barnen får på daghemmet, och en förälder har uttryckt att det råder en frid och ro över Arken, vilket känns direkt innanför dörrarna. Barnen berättar hemma om vad man gjort och fått lära sig på dagis och sjunger många av sångerna hemma med mor och far. En del av föräldrarna vill ha texter till sångerna för att kunna sjunga med barnen. Några av barnen går också i söndagsskolan i Vännäs.
Luthersk Barntidning delas ut till alla barnens hem. Arken har ett gott rykte inom kommunen och har klart uttryckt sin kristna profil bland allmänheten och inför alla föräldrar. Det finns inga restriktioner från kommunens sida angående vad barnen ska undervisas om i kristendom.
Det ska nämnas att barnen givetvis också bör erhålla kunskap om bl. a. natur, miljö och samhälle. Varje vecka har daghemmet ett tema. Under höstterminen har man t. ex. haft teman kring skogen, bär och svampar, höstens färger och djurens vintervila. I december var temat förstås advent och jul. Daghemmet vill ge barnen kunskap om de olika högtider vi firar under året.

Föräldrarna vill ha texter
till sångerna för att kunna
sjunga med barnen.

LUGN OCH SKÖN MILJÖ
Arkens lokaler och omgivning är bland det bästa man kan tänka sig – ingen trafik, lugn och ro, närhet till skog och natur, närhet till pulkabacke, ljusa och ändamålsenliga lokaler, hemlagad och god mat m. m. Det viktigaste är ändå att Jesus är med och vill leda dessa små till himlens land.
Låt oss tacka den Gode Guden för all nåd och välsignelse som han visat oss hittills på Arken. Där bedrivs en behjärtansvärd verksamhet, som vi fortsättningsvis bör be för. Jag vill lägga dessa barn och deras familjer samt ledarna på era hjärtan – tänk på dem i era böner!
Jesus, du som dig förbarmar, se till dina arma små, tag dem upp i dina armar, låt dem här ej vilse gå. Var du när, Herre kär, och de små i famnen bär.
Du som sagt: ”För till mig barnen, himmelriket hör dem till”, fräls de små från syndagarnen, straffa den som hindra vill.
Du är barnens bäste vän och dem bär till himmelen. Dem välsigna och bevara, gode Herde, sköt dem väl. De stå alltid uti fara, skydda dem till kropp och själ. I din famn, o Guds Lamm, bär dem vägen ända fram.
Tänk hur många små, som redan stämma in i änglars sång och som skola bärgas sedan intill världens slut en gång. Alla små skola då glada inför tronen stå.

Lotta Wirth

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan