Kategori: Januari 1997

Om änglar kunde tala, recension

Av Torgny Wirén. Förlaget Trots Allt. 382 sid. Pocket. Ett människoliv och en skyddsängel. Ängeln finns alltid med och ser allt. Tänk dig sedan att ängeln talade till oss. Vilken historia vi skulle kunna få höra! Allt skulle finnas med: känslor, upplevelser, betydelsefulla och avgörande händelser. Om änglar kunde tala… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA BV har på utfärdad missionärskallelse fått jakande svar från makarna Carina och Johnny Bjuremo, Torsby. De kommer att placeras i Asmara, Eritrea. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) planerar att hålla sitt årsmöte den 7-9 februari 1997. BV:s styrelse har vid sitt novembersammanträde beslutat att överväga att sända någon… Läs hela artikeln »

Om bönhörelse

Jag tror det var David Watson (en känd engelsk präst) som skrev så här:
– Folk säger att bönhörelser bara är tillfälligheter. Men det märkliga är, att när jag ber, inträffar de där tillfälligheterna – och om jag inte ber, så inträffar de inte!

1997 i Jesu namn

Aposteln Paulus har i slutet av sitt första brev till församlingen i Tessalonike en förmaningsavdelning, som börjar just med orden: ”Vi förmanar er, bröder” (1 Tess. 5:14). Många av de här förmaningarna har korta, nästan sentensliknande uttryck. Bland förmaningarna står en kort uppmaning till bön: ”Bed utan uppehåll.” Vi skall… Läs hela artikeln »

Med Gud på dagis

Det har nu gått fem år sedan det kristna daghemmet Arken i Vännäs i Västerbotten startades. Den 7 januari 1992 öppnades dörrarna i ett nyrenoverat hus på missions- och ungdomshemmet Fridhem för att ta emot ett femtontal barn, som behöver omsorg under dagarna medan föräldrarna arbetar.

Från fäderna

Ty så stort är djupet i de kristna skrifterna (= Skriften), att även om jag försökte studera dem och inget annat, från barndomen till ålderdomens bräcklighet, med största lugn och yttersta nit och med större begåvning än jag besitter, så skulle jag ändå ständigt finna nya skatter i dem. Om… Läs hela artikeln »

Jesu namn ett motgift mot döden

En dag förra sommaren kom grannpojken (sju år) springande in till oss. Han måste visa sitt fynd. I en spann hade han tre kopparormar eller ormslår, som han funnit. Han tog upp dem och lekte med dem, lät dem krypa på hans kläder och innanför kläderna. – Usch, säger en… Läs hela artikeln »

En kort presentation av BV:s mission i utlandet

SVERIGE BV grundades 1909. Det är ett evangelisk-lutherskt missionssällskap som stöder bibel- och bekännelsetrogen verksamhet i hem- och utland. Ett 90-tal föreningar med c:a 5 000 medlemmar finns från söder till norr. ERITREA Arbetet påbörjades 1911. År 1960 konstituerades den lutherska kyrkan i Eritrea (LCEr) som i dag har 18… Läs hela artikeln »

Budskapet måste vidare

”Framåt i Jesu namn, tiden är kort!” Så börjar en av våra mest omtyckta och oftast sjungna missionssånger. De sju citerade orden kan utan vidare stå som motto för vad mission i allmänhet och BV:s missionsarbete i synnerhet bör gå ut på. Kraften i rörelsen kommer från Herren själv, och… Läs hela artikeln »

Livsviktigt

En titt in på öppna förskolan i Hjärsåslilla ”Det finns ingen större skada i kristenheten än att man försummar barnen. För om man vill vara kristenheten till hjälp, så måste man i sanning börja med barnen, alldeles så som man gjorde förr i världen.” Martin Luther Det som betyder mest… Läs hela artikeln »