Oumbärlig fostran

När frågan ställs varför samhället förändras mot normlöshet och ökat våld, pekar svaren sällan mot brist på fostran och kristen undervisning. Men en hel del av svaret finns utan tvekan här.

Om inte Gud finns, då finns inga Guds bud heller, och någon räkenskapsdag eller en evighet blir det inte. Då är det väl fritt fram att leva som man vill och för sitt eget bästa utan normer?

Alltför många har växt upp med sådan livsfilosofi i bagaget och har inte fått eller inte tagit till sig en god undervisning och den respekt för människovärdet som Bibeln visar på. Äktenskap spricker – om det ens fanns något – hem splittras och ungdomar känner sig rotlösa. Livet blir meningslöst och tomt. Och sådant får följder både för den enskilde och för samhället.

Den fostran som bygger på kristna normer – det gäller både i hemmen och i skolan – har för barns och ungdomars trygghet en oanad betydelse, som återspeglas hela livet. Visst kan en sådan fostran gå snett och bli missriktad. Därför är det viktigt att kärlek och förlåtelse finns med och får styra.

Vi behöver be Gud om många kristna hem, om föräldrar som kan hålla ihop i kärlek och försonlighet, om fler kristna lärare och ungdomsledare. Är vi kristna föräldrar och ledare, måste den tro och livsstil vi vill förmedla till andra först och främst få styra och prägla oss själva, annars blir vi inte trovärdiga.

Guds ord står fast i alla tider. Den undervisning Bibeln ger är den fasta grund som vi måste bygga på, både personligen och i kyrka och samfund. Det är viktigt att ge barn och ungdomar en klar och tydlig bibelkunskap och förmedla rätt undervisning i det som är själva fundamentet i vår kristna tro. Överger vi bibelordet eller godtar bara det som passar oss, glider vi omkring som roderlösa båtar på livets hav. Hur skall vi bli trovärdiga, om vi inte själva har Guds ord som vår ledstjärna? Här sviker flera kyrko- och samfundsledare i dag.

Därför har vi anledning tacka Gud för att det också finns kristna ledare som står fast och går mot strömmen. Ja, Gud vare tack, att det finns unga kristna som inte viker inför motstånd utan vågar gå ut med ett klart kristet budskap och vittna för andra både med ord och livsstil.

Arthur Einarsson
Ordförande i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan