”Jag är livets bröd”

Jag är det levande brödet som kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet kommer han att leva till evig tid. Det bröd som jag skall giva är min kropp, som blir utgiven för att världen skall leva. Joh. 6:51.

Jesus och lärjungarna far iväg över sjön för att vila lite. Framkomna möter de en sökande skara människor. Jesus känner medlidande med dem och tar vänligt emot dem, då de är som får utan herde. Han botar deras sjuka och undervisar dem länge och grundligt om Guds rike.

Jesus gör också det stora brödundret för dem: fem bröd och två fiskar räcker till mat åt fem tusen män förutom kvinnor och barn. – O, honom skulle vi ha till kung, tänker de. Då skulle vi slippa matbekymren! – Men har de så fort glömt vad Jesus undervisade om Guds rike? Inte sade han något om att bli kung över ett jordiskt rike! Guds rike är ett nåderike för syndare, som är värda den eviga fördömelsen.

Jesus predikar: ”Omvänd er. Himmelriket är nära. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet!”

Jesu underverk är tecken från Gud. På frågan vem Jesus är vittnar de: Han är Guds Son. Människorna tar inte emot brödundret som ett Guds tecken på vem Jesus är utan som ett sätt att bli mätta. Därför säger Jesus: ”Arbeta för den mat som varar och har med sig evigt liv. Detta är Guds gärning att ni tror på den han sänt. Min Fader ger det sanna brödet från himmelen. Ty Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och ger världen liv. Jag är livets bröd.”

Ända från syndafallets dag är alla människor syndare och är under syndens förbannelse, döden och fördömelsen. Men Gud sände sin Son i världen för att frälsa oss från syndens skuld och makt, från den eviga döden och från djävulens makt och herravälde. Jesus är Gudslammet, som tar bort världens synd. Han är försoningen för våra och hela världens synder.

Nu har det skett – och världen står från all sin synd otalig så frälst, att blott i tron man går till Lammets sår, är man på stunden salig.

Hela saligheten får du nu ta emot genom att
• arbeta för den mat som varar (d.v.s. ta emot nåd, frid och rättfärdighet) och som har med sig evigt liv, Joh. 6:27,
• låta Gud verka tro på den han sänt, v. 29,
• komma till Jesus, v. 35,
• se Sonen, v. 40,
• låta Fadern draga dig till Jesus, v. 44,
• lyssna till Gud (i Bibeln) och lära av honom, v. 45, vilket allt är att äta av det levande brödet, Jesus, och så leva till evig tid, vv 51‒58. Gör det, så får du leva!

John-Erik Ekström predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan