Bröd på bordet – bröd från himlen

Jag är det levande brödet som kommit ned från himmelen. Ur Joh. 6:48–59
Bröd har sedan gammalt symboliserat liv. Brödrecepten är otaliga. Går man på en brödmarknad, kan man se slogans som ’Bröd är livet’ eller ’Bröd ger råg i ryggen’.
För juden på Jesu tid var brödet heligt. Det var Guds förnämsta gåva till sitt folk. Med brödet strömmade Skaparens liv in i människan. Det gav ny kraft och nytt friskt liv. Brödet förknippades alltså med liv från Gud. I en judisk familj började därför alltid måltiden med att familjefadern läste välsignelsen över brödet. Även Jesus gjorde det. Han bad: Jag tackar dig Gud, för att du låter bröd växa fram ur jorden. Jesus har lärt oss att be: Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Under ökenvandringen föll manna över Israels läger. Guds bröd från himmelen blev nödvändig föda för ökenvandrarna. Jesus säger: Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men han säger också, att han är det levande brödet från himmelen. Den som äter av det brödet ska leva till evig tid. Mannat i öknen är en förebild till Jesus som Livets bröd. Men Jesus är mycket större än förebilden. Mannat uppehöll det lekamliga livet, men Jesus ger andligt liv. Han har liv i sig själv, och han förmedlar det oförstörbara, eviga livet. Mannat var brödet endast för Israels folk under en begränsad tid, men Jesus är brödet för alla folk och folkslag i alla tider. Han ger fortfarande liv åt var och en som vill tro på honom, och han är andlig föda för det andliga liv som ständigt behöver näring. Jesus är det färska, levande brödet i dag.
Jesus erbjuder dig och mig detta levande bröd, Livets bröd. Han erbjuder sig själv åt oss. I Upp. 3:20 uttrycks det så här: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Att äta med honom är att ha en levande gemenskap med honom. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten i lustgården bröts gemenskapen med Gud, och döden kom in i världen. I Jesu försoningsdöd och uppståndelse är döden besegrad. ”Livet vann, dess namn är Jesus.” Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. När du äter av Livets bröd, blir denna gåva din. I tro får du ta emot Jesus Kristus i ditt liv. Jesus säger: Den som tror på mig skall leva om han än dör. Det kan vara brister i vårt mottagande, men i Jesu erbjudande fattas ingenting. Allt som behövs för vår frälsning – och eviga livets gåva finns i det.
Bön: Tack, Jesus, för eviga livets gåva!

Sven-Ingvar Tuvesson
Predikant, Hjärup

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan