Till Liv tar pulsen på Manskörens nye ledare

Du har tackat ja till att bli ledare för Kristna Ungdomsförbundets Manskör, varför?

– Jag tycker att det är roligt med musik. Det ger glädje och gemenskap – de två viktigaste faktorerna då man håller på med musik. Under bön till Herren och samtal med min fru har detta mognat fram och det känns som en uppgift att satsa på! Jag känner mig inte som någon självklar ledare men jag tänker satsa 100% med de gåvor jag har fått. Manskören har tänkt en del på framtiden och jag känner en del av männen så det är tryggt att de ändå ville ha mig

Hur ser dina visioner för framtiden ut?

– Kören blir ju vad medlemmarna gör den till och eftersom jag ännu inte träffat dem som ledare, är det svårt att svara på den frågan. Jag hoppas att jag ska dra både gamla och unga medlemmar och att Manskören ska leva vidare. Hoppas även att jag ska sprida sångarglädje till dem som är med bl.a. genom en förnyelse av repertoaren och en större användning av instrument som finns tillgängliga i kören. Målsättningen är att vi ska ha roligt då vi träffas – det är A och O! Men det övergripande är att vi har ett så fantastiskt budskap att sprida till andra.

De senaste åren har Manskören blivit mindre och mindre. Vilka rekryteringsmöjligheter ser du för framtiden?

– En förnyelse av kören är nödvändig. Jag tror inte att det behövs särskilt mycket för att vända den negativa trenden. Kanske kan jag, eftersom jag är förhållandevis ung, få med mig några i min ålder, som i sin tur för med sig andra osv. Sen tror jag att en något förändrad musikstil också kan locka en del nya.

Hur kommer manskörens framtida musikstil att se ut?

– Detta är något som körens framtida medlemmar får vara med och bestämma.

Mina funderingar är att en tredjedel av sångerna ska vara traditionella manskörsånger, en tredjedel sånger till instrument och den återstående tredjedelen överraskningar!

Vad har du för egenskaper som kan behövas i din nya uppgift?

– Ja, det har jag också undrat över! (Efter en stunds funderande fortsätter Ingvar:) Jag är glad och skämtsam och har tidvis mycket tålamod. Jag tror mig ha en viss förmåga att kunna lära ut saker till andra och jag kan också vara sträng när det behövs.

Vad vill du avslutningsvis säga till Till Livs manliga läsare?

– Välkomna till Manskören! För er som vill prova på finns det stora möjligheter till det på kördagen för mansröster på Strandhem den 10 april. Till alla Till Livs läsare vill jag säga: Glöm inte att be för Manskören och för mig – det behöver vi.

Vi gläder oss över att Manskörens framtid ser ljus ut och önskar Ingvar Guds välsignelse i hans nya uppdrag! Samtidigt vill vi passa på att tacka Manskörens avgående ledare, Eva Henriksson, för hennes engagemang och insatser genom åren och tillönska även henne Guds välsignelse!

Ros-Marie Westmark studerande, Vittsjö

Namn: Ingvar Ekström
Ålder: 33 år
Bor i: Örkelljunga
Familj: Fru Kristina och tre barn
Yrke: Ekonomiansvarig på Möbelföretag i Örkelljunga
Musikalisk bakgrund: Otaliga timmar framför pianot och två år med ett valthorn. Var med och startade den manliga gruppen Ynglingarna.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan