Etikett: Musik

Gammal sångskatt och nya lovsånger

I sångboken Lova Herren finns många sånger som sprungit ur väckelserörelsen på 1800-talet – en del nyare sånger finns också med. Det är tydligt att det i dag finns behov av att sjunga nya sånger, men kan vi även upptäcka de gamla på nytt? Är det så att innehållet i de gamla sångerna är rätt ’smalt’, är språket ett hinder eller kan vi inte göra orden till våra egna? Vad kännetecknar å andra sidan de nyskrivna sånger som sjungs i dag – och hur skriver man nya sånger?

Min sång skall bli om Jesus

Intervju med eritreansk musikskolelev med anledning av KUM:s insamlingsprojekt

KUM 50 år

År 2003 är det 50 år sedan Kristna Ungdomsförbundets Musikförening (KUM) bildades. Det kommer att uppmärksammas i vartannat nummer av Till Liv under året. Nedan följer historien om hur den började. Redan i början på 1900-talet fanns sång- och musikgrupper på olika platser inom KUS:s verksamhetsområde. På 1900-talet bildades flera… Läs hela artikeln »

Till Liv tar pulsen på Manskörens nye ledare

Du har tackat ja till att bli ledare för Kristna Ungdomsförbundets Manskör, varför? – Jag tycker att det är roligt med musik. Det ger glädje och gemenskap – de två viktigaste faktorerna då man håller på med musik. Under bön till Herren och samtal med min fru har detta mognat… Läs hela artikeln »

Lina Sandell-Berg

Varje gång vi samlas till gudstjänst har sången och musiken en stor betydelse. Fortfarande är Lina Sandells sånger levande inom svensk kristenhet. I MBV:s sångbok Lova Herren är nästan en fjärdedel av sångerna skrivna eller bearbetade av henne. Vem var hon?

Recensioner

Carola – Blott en dag. Kirkelig  Kulturverksted Aschehoug, Norge Under sin karriär som sångerska har Carola gett sig i kast med en mängd olika stilarter och har visat sig behärska de flesta. Hennes senaste skiva, som kom ut under hösten, ger ytterligare prov på hennes allsidighet. Med sin välkända och… Läs hela artikeln »

En dag med mycket ton, som gav inspiration

Kus:s inspirationsdag, som i år anordnades av KUM, fick en klingande inledning. Det var en fantastisk känsla att stå i stora salen på Strandhem och till ackompanjemang av trumpet, fiol, flöjt, orgel och piano sjunga så att taket höll på att lyftas: ”Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig…”

Recensioner

Sjung Brorson! – Nordisk psalmskatt i nya färger. Pro Ecclesia, Uddevalla Det är med stor glädje man tar del av det nyutgivna sånghäftet ”Sjung Brorson” från förlaget Pro Ecclesia. Häftet innehåller sju psalmer av den danske psalmförfattaren Hans Adolph Brorson (1694–1764). Vi har inte många psalmer av Brorson i vår… Läs hela artikeln »

Recensioner

ORD FRÅN GUD. Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv. Biskopsmötet 1997. 70 sid. Denna skrift har författats av biskopen i Visby Biörn Fjärstedt. Biskopsmötet som helhet har tagit del av manuskriptet och ställt sig bakom innehållet, givetvis inte bakom enskilda formuleringar. Biskopsmötet vill med Ord från Gud… Läs hela artikeln »