Här formas framtidens ledare

Vilken ledarskapstyp är du? Att försöka hitta fram till det är en av många spännande uppgifter på utbildningen Asken. Under fyra helger ges ungdomar både undervisning och konkret övning i ledarskap.

Vilken ledarskapstyp är du? Att försöka hitta fram till det är en av många spännande uppgifter på utbildningen Asken. Under fyra helger ges ungdomar både undervisning och konkret övning i ledarskap.

ASKEN ÄR EN KRISTEN ledarskapsutbildning som ELU och ELM Syd erbjuder tillsammans. Utbildningen riktar sig till ungdomar och unga vuxna i 16–20 årsåldern. Asken nystartades hösten 2015 efter ett uppehåll på fl era år. Sex ledare och tolv deltagare träffas under fyra helger som ligger utspridda under året. Asken kräver inga förkunskaper utan kan beskrivas som steg ett på ungdomarnas resa mot ledaransvar. Utbildningen är alltså både för den som redan står i ledarposition och den som aldrig ens tänkt tanken på att vara ledare. Syftet med Asken är att stötta, uppmuntra och utmana till att våga leda och till att hitta sin egen unika roll som ledare.

Olika ledartyper

I kristna sammanhang blir många ungdomar tidigt ledare. De får till exempel leda kristna skolgrupper och sitta i ledningsgrupper för ungdomsgrupper. Utöver det har många ungdomar ledarroller utanför kyrkan eller kommer att få det i framtiden. Dessa är några av anledningarna till att det är aktuellt och värdefullt med just en utbildning som Asken.

Undervisningen har sin utgångspunkt i vad Bibeln säger om ledarskap och lyfter fram förebilder från de bibliska texterna. De goda ledare som vi kan läsa om där är verkligen inte identiska. Inte heller liknar alla ledare i dag varandra. En av de saker som Asken vill poängtera är just att det fi nns en mängd olika ledartyper och att det är något väldigt gott. Vissa syns mycket i sin ledarroll. Andra leder när det behövs. Andra, åter, leder i tysthet. Ett exempel från en av utbildningshelgerna som illustrerade det var när en av ledarna hade skrivit en undervisning som en annan ledare höll. Båda kom till sin rätt, den ene med sin gåva att förbereda, den andre med sin gåva att framföra.

Asken vill alltså få deltagarna att se att alla har något att bidra med som ledare. Utbildningen har också som mål att uppmuntra deltagarna till att hitta sin egen ledarroll beroende på gåvor och intressen. De uppmanas att våga tänka utanför ramarna över hur de tror att en ledare måste vara. På så sätt kan de hitta nya sätt att vara ledare på, anpassade för just dem.

Verklighetsnära och praktisk

När ledare och deltagare ses under utbildningshelgerna märks det tydligt att Asken är just en utbildning och inte ett vanligt ungdomsläger. Visst finns det tid för gemenskap och kul men fokus ligger tydligt på ledarskapsdelen. Helgerna rymmer en mängd aktiviteter och samlingar som syftar till att undervisa om ledarskap, praktisera ledarskap och att uppmuntra och utmana till det.

Man har försökt att göra undervisningen så praktisk och verklighetsanknuten som möjligt. Därför varvas ledarnas undervisning med frågor, självreflektion och praktiska övningar. Även i lekar och aktiviteter smyger sig ledarskapsträning in.

Samtalet har också en central plats i Asken. Många av samtalen handlar om ledarskap på platser och i sociala sammanhang där deltagarna rör sig i vardagen – i konfirmandgruppen, på skolan, i kompisgänget eller i ungdomsgruppen. Deltagarna är indelade i smågrupper som träffas vid tre till fyra tillfällen varje utbildningshelg. Eftersom det endast är fyra deltagare i varje smågrupp finns det tid och utrymme att få lära känna varandra lite närmre inom gruppen. Det, i sin tur, gör att samtalen kring ledarskap kan bli mer personliga och riktade till deltagarnas individuella situationer.

Alla deltagare har också individuella samtal med en specifik ledare varje utbildningshelg. Samtalen får både uppmuntra och utmana dem att praktisera sina ledarskapsegenskaper mellan helgerna, så utbildningen pågår därför hela tiden.

Guds ljus får skina igenom

Om du, liksom jag, undrar varför utbildningen heter Asken kommer du att få svar på det nu. En ask har ett lövverk som släpper igenom solljus så att också det som växer under trädet får del av ljuset. Detta skiljer den från till exempel en gran som i stort sett inte släpper igenom något ljus. Namnet Asken syftar alltså på att utbildningen vill utbilda ledare som låter Guds ljus skina igenom dem så att andra också kan få ta del av ljuset och därmed växa.

Linnea Thijssen är en av deltagarna som går Asken. När hon ansökte hade hon redan en ledarposition i den kristna ungdomsgruppen Berea och hon kan även tänka sig ett framtida jobb med någon slags ledarposition. Förutom det var hon bara allmänt nyfiken på ledarskap och hur man som ledare kan påverka en grupp. Under utbildningen har hon börjat tänka mycket mer på olika ledarroller och på gruppdynamik. Hon har till exempel lagt märke till att hon dras till de grupper där hon trivs bäst i sin roll. Under utbildningen har hon också fått många nya kontakter, goda vänner och nya insikter. Linnea har blivit mer uppmärksam på vilka hennes styrkor och svagheter är och hur hon kan använda det i sitt sätt att vara ledare. Under utbildningen har hon lärt sig mycket av att bara se hur ledarna för Asken praktiserar ledarskap i gruppen. Linnea vill uppmuntra andra att ansöka till utbildningen. Hon menar att alla kan vara ledare och att alla har några egenskaper som behövs i ett gott ledarskap.

NÄR JAG MÖTTE LEDARNA OCH DELTAGARNA på Asken förstod jag vilken viktig utbildning det är. Vi får alla stå med i bön för utbildningen och för både ledare och deltagare. Be gärna om frimodighet för deltagarna att använda det de lärt sig och att de ska få fortsätta att växa i sina ledarroller.

JOSEFIN ERLANSSON

studerande, Nya Zeeland

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan