Bibelglädjedag!

Över 200 personer, barn, unga och äldre, kom till Hässleholm på KUS:s inspirationsdag, som i år hade temat ”Bibelglädje”. Anledningen till temat var den nya översättning, Svenska Folkbibeln (Sv F), som nyligen kommit ut. En av de inbjudna talarna var Seth Erlandsson, huvudansvarig för Sv F:s översättning av GT.

Över 200 personer, barn, unga och äldre, kom till Hässleholm på KUS:s inspirationsdag, som i år hade temat ”Bibelglädje”. Anledningen till temat var den nya översättning, Svenska Folkbibeln (Sv F), som nyligen kommit ut. En av de inbjudna talarna var Seth Erlandsson, huvudansvarig för Sv F:s översättning av GT.

Dagen började med morgongudstjänst i Hässleholms kyrka med Lars Artman och fortsatte sedan i missionshuset. Efter en god fika fick vi lyssna till ett inledande föredrag av Markus Hector, Gud är inte tyst. Det handlade om Guds självuppenbarelse i Skapelsen, Samvetet, Sonen och Skriften.

Som kristna får vi leva tillvända denna värld och njuta av det goda här, eftersom det är Gud som skapat allt och all sann glädje kommer från honom. Jesus levde vänd mot både världen och Gud. För honom är det mänskliga och kroppsliga lika centralt som det andliga och inåtvända. Vi har fått i uppdrag att förvalta och förbättra livet på jorden. Gud kunde ha lämnat oss efter syndafallet, men gjorde inte det. I stället sände han Kristus. Det är viktigt för oss att komma ihåg detta, så att vi inte tar livet som en självklarhet. Skapelsen säger oss att Gud är, men inte vem han är.

Att människan har ett samvete, en moralisk medvetenhet, tyder på att det finns en moralisk givare bakom.

I Sonen, Jesus Kristus, finns den äkta mänskligheten. Han var också den som utförde det uppdrag som Fadern sänt honom till. Han hjälpte människor i nöd och blev en Smärtornas man, som inte tröttnat på att förlåta.

Skriften är nödvändig om man skall kunna få del av frälsningens evangelium och kunna växa i sin tro. Den är också nödvändig om man skall lära känna Guds vilja och förstå den värld vi lever i. Säger man att man tror på Gud, men inte på vad som står i Bibeln, skiljer man en person från hans ord. Det har stor betydelse att Gud har låtit skriva ner sina ord. Det är inte lika lätt att förvanska ett skrivet dokument som en muntlig tradition, och det finns större möjligheter att kopiera och översätta något som är nedtecknat.

Det är helt avgörande om det som står i Bibeln är sant eller inte. Med tanke på att Bibeln är skriven av så många människor, på många olika platser, under en lång tidsperiod, kan man konstatera att den innehåller en otrolig samstämmighet.

Markus gav oss till slut tre tankvärda uppmaningar när det gäller bibelläsning: Läs med ett förtroendekapital i botten! D.v.s. börja inte med att granska detaljer, utan försök se Bibelns röda tråd. Läs med en ödmjuk insikt om din litenhet och Guds höghet! Läs i tro! Allra sist blev vi påminda om att också omsätta det vi läser i handling. Det gjorde Jesus så fullt ut att han själv kallas för Ordet i Joh. 1.

Efter Markus föredrag och en kort paus tog Seth Erlandsson över. Hans ämne var Återupptäckandets glädje – en ny översättning. I inledningen sa han att man även skulle kunna säga ”återavtäckandets glädje”, eftersom många bibelöversättningar har blivit som ett täckelse, som skymmer vad Gud verkligen säger. Han tog upp en rad exempel på hur ord och verser har översatts i Sv F. Ett exempel är Ps. 19:8. Där har ordet ”lag” översatts med ”undervisning”. Det hebreiska ordet tora betyder nämligen allt det som Gud lär och undervisar om i sitt ord, alltså både lag och evangelium. I Ps. 19:8 står det vidare att Herrens lag ger själen liv. Men det är ju inte det vi associerar till när vi hör om lagen. Paulus säger i 2 Kor. 3:6 att bokstaven = lagen dödar, men Anden ger liv. För att det inte skall bli någon missuppfattning är det lämpligare att använda ordet ”undervisning”, när betydelsen är både lag och evangelium. (Andra exempel: Ps. 119:1, 174 och Ps. 1:1‒2.)

 

VEM ÄR ”HERRENS TJÄNARE”?

Seth gav oss även exempel på hur Sv.F och Bibel 2000 skiljer sig åt. En av de stora skillnaderna är att Bibel 2000 försöker täcka över det som vittnar om Messias i GT. Den tar sin utgångspunkt i den moderna historisk-kritiska forskning som bara arbetar med inomvärldsliga förklaringar. Bibelböckernas tillkomst och innehåll försöker man förklara utifrån vad som var naturligt och låg i tiden. Därför får översättarna problem med Bibelns anspråk på att Gud har gripit in i det historiska skeendet. De kan t.ex. inte acceptera att profeternas syner och profetior är sanna och kommer från Gud genom en övernaturlig uppenbarelse och inspiration. Därför kommer de gång på gång i konflikt med Bibelns budskap.

I Jesaja som betyder Herren är frälsningen, förekommer många profetior om Messias. I Jes. 42:1 ff, 49:1 ff, 50:4ff och 52:13‒53:12 finns sångerna om Herrens tjänare, som är Messias. Både Israels folk och Messias är Herrens utvalda tjänare, som skall vara ett ljus för hednafolken. Men Israel har svikit och är en olydig tjänare. Messias däremot är Herrens lydige tjänare i allt, utan svek, det sanna ljuset och det sanna Israel, alltså vad Israels folk borde vara.

När det gäller dessa sånger har Bibelkommissionen (Bk) inte förstått att de handlar om Messias, utan menar att de enbart handlar om Israel, eller möjligen om en grupp inom folket som representerade det sanna Israel. Detta har man skrivit om i noter till Jes. 42 och 49.

Föredraget gav nytt ljus över många bibelställen i GT och tiden rusade iväg. Efter detta var det dags för lunch på Stadshotellet för dem som hade anmält det. Övriga begav sig till någon hamburgerbar eller liknande. Många hade nog fått ett och annat att fundera över i pausen. Några lät sig inspireras till att köpa en ny bibel, och då en Folkbibel givetvis, som fanns till försäljning under dagen.

 

VAD STÅR SKRIVET?

Nästa föredrag av Seth hette Att översätta Bibeln. Han berättade en del om vad som är typiskt för det hebreiska språket, t.ex. att betydelsen är upphängd på konsonanter. Ordet ”härlighet” i hebreiskan bygger på tre konsonanter, som betyder ”vara tung” eller ”göra tung”. Detta används om Gud. Motsatsen ”göra lätt”, ”vara ihålig” används om människan, och hon beskrivs ofta som en utandning. Det hebreiska språket visualiserar innehållet. Ett exempel på detta är ordet för ”tom”. När man uttalar det låter det ihåligt, som ett eko.

Seth återkom ofta till hur viktigt det är att krypa så nära grundtexten som möjligt och verkligen leva sig in i Bibelns tankevärld när man skall översätta. Detta är enklast om man har levt med Bibeln. Man måste fråga sig: Vad står det? Vad säger Gud egentligen? Det är det som skall föras vidare. Det är texten som skall bestämma teologin. Vi skall inte översätta så att det passar människor. Bk gör ett oerhört trendbrott. Om man skulle översätta andra böcker som Bk översätter Bibeln, skulle det bli ett ramaskri. De gör om innehållet. Skall man översätta något måste man återge även det som man tycker är tokigt, annars översätter man inte det som står i texten. Det är inte översättaren som skall bestämma innehållet. Det är oerhört viktigt om det som står i Bibeln är sant eller inte. Vi kan inte vara kristna om vi inte har saklig grund för det. Översätter man Bibeln på ett felaktigt sätt, får det alltså allvarliga konsekvenser för oss och vår kristna tro.

 

FRÅGOR OCH SVAR

Under andra föredraget och även under seminariet Översättningsproblem och Folkbibeln, kunde man ställa frågor, om man inte hade valt att gå på något av de andra intressanta seminarierna. Flera önskade nog att tiden inte gått så snabbt, för det var många som ville fråga. Seth svarade och fortsatte att ta intressanta och skrämmande exempel.

Han berättade bl.a. att Bk på vissa ställen har konstruerat fram en ny text, utan stöd från någon handskrift, därför att man tror att grundtexten är i oordning. Ett exempel på detta är Ps. 2:11‒12, där orden i Bibel 2000 lyder: ”Tjäna Herren i fruktan, kyss hans fötter i bävan! Annars vredgas han och ni går under, ty hans vrede kan lätt blossa upp… Lyckliga de som flyr till honom.” Bk:s översättare kan inte acceptera grundtextens ord ”gläd er med bävan” och inte heller att det är ”Sonen” som vi skall ta vår tillflykt till. Seth gav också exempel på hur Bk skapar motsättningar med flit. I 1 Mos. 21:14 talas det om Ismael. Sammanhanget visar att han vid tillfället är cirka 17 år. Ändå har man översatt att Abraham lyfte upp honom på Hagars axlar. Man ändrar alltså i grundtexten för att få fram en motsägelse.

Seth avslutade med att säga att Bibel 2000 är ett osäkert dokument, eftersom den får allvarliga konsekvenser för människors bibelsyn. Han tillstod samtidigt att Sv. F inte är fullkomlig. Men de som översatt den har ansträngt sig att förstå vad som verkligen står i grundtexten.

 

VARJE DAG EN BIBELGLÄDJEDAG!

Efter fika avslutades dagen med vittnesbörd av Bodil Månsson och Rune Gustavsson. Båda gav oss personliga vittnesbörd om vad Bibeln har fått betyda i deras liv, om glädje och kamp i bibelläsningen och om hur Gud talat till dem, genom sitt ord, i olika situationer och faser i livet. Allra sist knöt Lars Artman ihop dagen med att läsa olika bibelord från Moseböckerna till Uppenbarelseboken som just handlar om Ordet, Bibeln.

Vad är det som ger bibelglädje? – Det måste väl ändå vara att komma så nära grundtexten som möjligt, att räkna med Gud, att han är oändligt mycket större än jag och kan uppenbara sig på övernaturliga sätt, att få se att han har en frälsningsplan för mig och alla människor i sin Son, Jesus Kristus, och att det var honom det profeterades om redan i GT, ja redan i 1 Mos.!

Förhoppningsvis gick många hem glada och inspirerade efter denna dag. En önskan är att varje dag skulle bli en dag då man läser Ordet med glädje, en ”bibelglädjedag”!

Tack Gud, för Svenska Folkbibeln! För den som är intresserad av att ytterligare fördjupa sig i skillnader mellan Sv. Folkbibeln och Bibel 2000, kan Seth Erlandssons nyutkomna bok ”Hur skall Bibeln översättas?” rekommenderas.

Eva Appell lärare, Landskrona

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan