Kategori: Oktober 1999

Saxat & utblickar

Guds ord till människorna eller människors ord om Gud? En hel del bibelläsare blev förbryllade när den statliga Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet kom ut 1981. Frågan de ställde sig var hur en bibelöversättning kunde innehålla bibelkritik. Lite naivt kanske, eftersom en sekulariserad stat knappast utgår ifrån att Bibeln är… Läs hela artikeln »

Guds nåd är som ett vattenfall

I Sverige finns det ganska många vattenfall. Men inte så stora som i vissa andra länder. I Boyoma-fallen i Afrika passerar 17 miljoner liter vatten i sekunden. Här tar vattnet aldrig slut. Det rinner i ofattbara mängder natt och dag, år efter år. Det är farligt att stå under ett… Läs hela artikeln »

Mission till miljoner

Det var i mitten av augusti som Norea Radio Sverige hade sin sommarkonferens i Åsljunga med temat Sändningstid: Radiomission inför 2000-talet. Ett hundratal personer, inklusive deltagare från Finland och Danmark, samlades. Det var dagar då Herrens verk bland miljoner och åter miljoner människor lyftes fram.   INDIEN Från Indien kom… Läs hela artikeln »

Att vara vuxen med barn i dödens närhet

Det råder andlös tystnad. Alla har någon egen erfarenhet av förlust, sorg och kris. Osökt går tankarna till de barn man vårdar och har omsorg om.

Dessa små, som tror på mig…

Det hade gått några veckor efter midsommar, när jag mötte Amandas farmor på vägen. Hon såg så glad ut. – Kan du tänka dig! Amanda och hennes kompisar har sjungit för mig i dag. De kom in och sa att jag skulle sätta mig ner och lyssna, för de ville… Läs hela artikeln »

Kvinnoarbetet i Kenya

Den artikel som följer nedan är skriven av Maritha Omoganda, en kvinna med uppgift att koordinera kvinnoarbetet inom den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK).

Missionsnytt

Kenya Den 27‒29 augusti var en del hemmavarande och f.d. Kenya-missionärer samlade på Missionsgården Strandhem för överläggningar tillsammans med ledamöter från missionsråd och styrelse om MBV:s missionsarbete i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Man gick igenom, diskuterade och reviderade det strategidokument som utarbetats under de senaste åren. Vid MBV:s… Läs hela artikeln »

Kan Bibeln tolkas hur som helst?

‒ Det hjälper väl inte att säga att Bibeln är trovärdig. Den kan ju tolkas hur som helst. – Det finns ju lika många tolkningar som det finns människor. – Detta är din tolkning av Bibeln, min är annorlunda. Dessutom är Gud så annorlunda att det är omöjligt att beskriva… Läs hela artikeln »

Kampen mot synden

Av naturen ligger människan död i överträdelser och synder. Får Gud väcka henne till insikt om syndafördärvet – beskrivet i artikeln ”Vårt Kosovo” i förra numret – börjar hennes kamp mot synden. Lätt nog får hon då för sig att denna kamp måste föras under strängt befäl av Guds heliga lag. Men stämmer det med Skriftens lära?

Originalet gäller

Det är originalet som gäller. Även om man har en reproduktion av ett av Turners disiga havsmotiv, så dröjer man ändå framför originalet på National Gallery. Och när barnbarnen förvandlar den gamla släktstugan till sommarviste, så bryter man bort de grå eternitplattorna, som farfar en gång satte upp, och luftar… Läs hela artikeln »