Det är fullbordat! Joh. 19:30.

Herre Jesus, hjälp mig att i livet, under lidandet och i döden finna styrka i detta ord. Ge mig nåd att inte lita på vare sig mina bästa gärningar, mina ljuvligaste erfarenheter eller mina skönaste känslor utan endast bygga på din fullbordade gärning, din tillfyllestgörelse för mina synder.

Låt mig därigenom bli frimodig och ståndaktig i liv och död. Låt mig hämta kraft av denna din fullbordade gärning till att dag för dag fullborda min gärning här i världen. Hjälp mig att alltid leva i daglig helgelse, i köttets korsfästande och dödande, till dess jag i dig saligt fullbordar min vandring.

Då skall också jag i din gemenskap och i trons visshet kunna säga: ”Det är fullbordat!”

Amen.

BÖN AV CARL HEINRICH VON BOGATZKY (1690–1774)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan