Förintelse

Ett ganska känt begrepp just nu i vårt land. Det har varit en stor konferens i Stockholm om utbildning, hågkomst och forskning om förintelsen. Vår statsminister har stått som inbjudare till många av världens regeringar, experter, forskare och representanter för överlevande från förintelselägren och enskilda representanter från olika samfund i Sverige. Mycket uppmärksamhet har riktats mot denna konferens från massmedia.

Det är säkert rätt att göra allt för att inte glömma det fruktansvärda lidande och den förnedring som drabbade judar, handikappade och oliktänkande under Hitlers befäl under andra världskriget. Vi har också i vårt land grupper som mer och mer höjer rösten och förnekar detta som skedde. Många människor fruktar att etiska utrensningar kommer att återupprepas. Det är också så att det är sådant som man håller på med bl.a. i afrikanska länder och i södra Europa i dag.

I Sverige händer också sådant som vi direkt kan hänföra till förintelse. Blivande föräldrar erbjuds fosterdiagnostik i syfte att utröna om det barn de väntar är välskapat. Det förekommer att blivande mödrar uppmanas att inte föda det väntade barnet. Vem har rätt att styra över livet? Det utförs över 30 000 aborter årligen. Lika många som LO räknat ut att det behöver födas ytterligare per år för att pensionerna skall kunna utbetalas till 40-talisterna.

Det är Herren Gud som ger oss livet. Ingen människa har rätt att avbryta det. Därför kommer det också en dom över all orättfärdighet i dessa stycken. Kung David utbrister i Psalm 139: ”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”

Varför då allt detta onda?

Det är synden som vi har fått i arv från Adam. Inte något som kan uppträda ibland, eller en företeelse hos vissa människor, utan detta som vi alla bär på efter syndafallet. Ofta är det girigheten som gör oss så oerhört effektiva och även avundsjuka på varandra att vi inte kan leva som vi bör. Detta uppträder överallt: i kyrkor, missionsföreningar, bland enskilda kristna liksom i hela den fallna världen. Så inbillar djävulen oss att vi inte har resurser och råd att ha människor ibland oss som är oönskade, handikappade eller oliktänkande. Jesus varnar oss i Luk. 12:15: ”Se till att ni aktar er för all slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.”

Må vi alla bedja Herren Gud om nåd och förbarmande över vårt land och vårt folk och att vi som kallar oss kristna får mod och kraft att framhålla ”Så säger Herren”.

Nils-Göran Nilsson, ordf. i MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan