Kategori: Mars 2000

I trosfrågor

Du smädar, hädar, skrattar kallt på arbetsplats, i tidningsspalt, där mycket hat framväller. Du frågar. Om du svar bekom du hånar det du frågat om, den tro, som saken gäller. Och det du inte vill förstå skall ingen människa förmå förklara för dig heller. Men dödsskräck följer som en hund… Läs hela artikeln »

Ogräset och vetet

Gunhild Andersson, missionär i Kenya under åren 1959–98, besöker under tiden januari-april sitt andra hemland. Utöver ett fortsatt engagemang i missionsarbetet, med bl.a. punktinsatser i den Evangelisk-Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) litteraturarbete, ger ett återbesök möjlighet att möta människor, som vittnar om en levande tro på Frälsaren – en tro som övervinner – i liv och död.

Missionsnytt

ETIOPIEN Per-Martin Hjort fortsätter sitt uppdrag som MBV:s missionsrepresentant i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Den 17 februari sände han följande lägesrapport: ”Kyrkans årsmöte närmar sig. Det är bara en vecka till det ska hållas här i Addis Abeba, den 25–27 februari. Men det är ganska osäkert om det… Läs hela artikeln »

Frågan om ”kyrkobibel”

I slutet av januari arrangerade Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) ett seminarium om de båda nya bibelöversättningarna, Bibel 2000 resp. Svenska Folkbibeln (SFB). Bland mer än ett halvdussin föreläsare medverkade också två bibelöversättare, de båda teologie doktorerna Krister Brandt (Bibel 2000) och Seth Erlandsson (SFB). Seminariet var givande ur flera aspekter,… Läs hela artikeln »

Människans kulturuppdrag

Vilken bildkonstnär nöjer sig nu för tiden med att vara rätt och slätt konsthantverkare – utan anknytning till en eller annan märkvärdig -ism? Uttryck som ”kulturarbetare”, ”kulturprogram” etc. ger människor föreställningar om att kultur hör hemma i någon högre sfär, skild från det mödosamma vardagslivet. Men vad betyder begreppet kultur ursprungligen och i Bibeln ljus? Svar ges här i den första av två kulturartiklar.

Öppet forum

Att öppna detta forum var som att dra pluggen ur en sprängfylld tunna, vars innehåll visar sig vara – kyrkofrågan. Förhoppningsvis dyker också andra samtalsämnen upp efter hand. Alltnog, bröderna Hectors synpunkter i förra numret har inte fått stå oemotsagda. Hittills har fyra opponenter hört av sig. Vårt förhållande till… Läs hela artikeln »

Varför fastar inte vi?

En gång ställdes den frågan till Jesus. Då gällde den hans lärjungar. Matt. 9:14–15. Johannes Döparens lärjungar övade sig i fasta, men tydligen inte Jesu lärjungar. Jesus svarade att fastan inte var lämplig när brudgummen fanns närvarande. Här anges en dimension i fastan. Den hör ihop med festen. Den förbereder… Läs hela artikeln »

Saxat och urklipp

Inkonsekvent indignation Förintelsen av judarna i Tyskland under andra världskriget bör med rätta uppmärksammas och fördömas. Men att lägga locket på, när det gäller kommunismens massmord, kan inte därför försvaras. Bland topptyckarna finns det en tendens att tona ned illdåd som skett i socialistiska länder. Självfallet får inga folkmord ursäktas… Läs hela artikeln »

Axplock

Månadens axplock är gjort av John-Erik Ekström, som har valt ut ett avsnitt ur boken De heliga bergen av Per Hulthén (1882– 1955). Det borttappade silvermyntet ”Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar… Läs hela artikeln »

Svenska kyrkan under 1900-talet

Det är lätt att tänka sig Svenska kyrkans historia under 1900-talet som ett ständigt fortgående förfall. Det ligger naturligtvis något riktigt i detta. Men det finns likväl två saker som man ska ha fullt klara för sig: Allt stod inte väl till år 1900. Allt har inte blivit sämre under 1900-talet.