I trosfrågor

Du smädar, hädar, skrattar kallt
på arbetsplats, i tidningsspalt,
där mycket hat framväller.
Du frågar. Om du svar bekom
du hånar det du frågat om,
den tro, som saken gäller.
Och det du inte vill förstå
skall ingen människa förmå
förklara för dig heller.
Men dödsskräck följer som en hund
i dina spår, i nattens blund
och vart du färden ställer,
ty andras visshet skrämmer dig
och deras fasta motståndskrig,
om än dem döden fäller
– den död de inte fruktar för.
Ja, deras liv och tro dig stör.

Ur diktsamlingen ”Novembertröst”
av Lotten Jürisoo

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan