Att tro

Hur svårt det är att enkelt tro
och bliva vid Guds ord!
Hur lätt att tvivlets tistlar gro
i hjärtats åkerjord,
där Ordet ändå såddes ut
och säden tycktes gro
och lovade en vacker skörd.
Och kanske står man där till slut
och ser sig utan tro.

Att då med bävan stor
och utan större hopp
mot himmelen där Jesus bor
sitt öga lyfta opp:
Säg har jag ännu del och lott
i barnaskap och arv jag fått? –
kan det väl kallas tro?
Ja, pröva själv och låt oss se
om ej din bön blir hörd!
Ur Sådd och skörd av Bert O.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan