Kategori: Juli 2000

Att tro

Hur svårt det är att enkelt tro och bliva vid Guds ord! Hur lätt att tvivlets tistlar gro i hjärtats åkerjord, där Ordet ändå såddes ut och säden tycktes gro och lovade en vacker skörd. Och kanske står man där till slut och ser sig utan tro. Att då med… Läs hela artikeln »

Saxat och urklipp

Jag mötte i USA människor som levat i den karismatiska rörelsen men som i mötet med det levande lutherska kyrkolivet funnit en befrielse från andlig prestationsångest och jakt efter upplevelser. Mot det lagiska drag som finns i all typ av reformert kristendom ställdes för dessa vilan i evangelium om vad… Läs hela artikeln »

Jag vet att min förlossare lever!

Det är Job som ger oss en så frimodig bekännelse: ”Jag vet att min förlossare lever.” Många människor har fått stor tröst och hjälp av detta vittnesbörd om ett hopp väl förankrat i verkligheten.

”Vad har ni gjort med Alfred?”

Det hände att sjön var i uppror med skum på vågtopparna men den kunde också ligga blank som en spegel för björkar och blå himmel. Då var sjön en påminnelse om den stilla frid i hjärtat som emellanåt förnims av den som har Jesus Kristus till sitt hjärtas skatt. Karl… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA / ETIOPIEN P.g.a. att kriget mellan Eritrea och Etiopien på nytt blossade upp i mitten av maj, bedömer Statens Invandrarverk att det nu finns stor risk att etiopier och eritreaner ”ansöker om uppehållstillstånd för bosättning”, och beviljar följaktligen inte inresetillstånd för någon från dessa länder. Denna policy har dessvärre… Läs hela artikeln »

MBV:s årskonferens i Stockholm 16–18 juni 2000

Mitt i huvudstadens myllrande brus, bland gator med brokiga och anonyma folkskaror, finns en smal gränd. Det är ingen återvändsgränd, fortsättningen är ljus och lång. Innanför den trånga porten nås man nämligen av det glada budskapet att Jesus öppnat allmän väg ända fram till himmelen. Många far förbi den i… Läs hela artikeln »

Att tjäna och vittna – en intervju med MBV:s missionsföreståndare

Roland Gustafsson är nyligen tillträdd missionsföreståndare för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Men vem är han egentligen? Vad gör han? Linnea Åström och Daniel Brandt, två ungdomar från Vännäs, har träffat honom och frågat.

Öppet forum

Tack för god gemenskap! Tack för den lojalitet och omsorg om Svenska kyrkan som framkommit i flera inlägg om förhållandet mellan MBV och Svenska kyrkan. Jag är glad och tacksam för den gemenskap och samhörighet som vi får ha tillsammans. I trädgårdslandet Svenska kyrkan har mycket ogräs kommit in. Det… Läs hela artikeln »

Israels Helige – en introduktion till Jesaja

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Så ropade seraferna i templet i samband med Jesajas kallelse. Kanske mer än någon annan bibelbok betonar profen Jesajas bok Guds helighet. Samtidigt kallas Jesaja ibland för den femte evangelisten, vilket beror på att han förkunnar löftet… Läs hela artikeln »

Redaktören

Bibeltrohet – förmån och fälla. Eftersom Bibeln är Guds ord, som för oss uppenbarar sanningen i absolut bemärkelse, kräver den Heliga Skrift bibeltrohet av oss människor. Hur skulle sanningen f.ö. kunna göra oss fria, om den inte vore till hundra procent pålitlig? Hur skulle evangelium kunna ge oss en frid… Läs hela artikeln »