Justeringar

En kub
ett geometriskt definierbart begrepp,
oumbärligt i sitt sammanhang,
men inte alltid
så behaglig att handskas med.
Vassa kanter,
skarpa hörn,
som kan stöta
och såra.

Varför inte
runda av hörnen,
fila av kanterna,
förvandla den till ett föremål
som smidigt kan passas in
i de flesta sammanhang?
Då det mesta ändå är kvar,
kan vi ju i alla fall
kalla den en kub.
– Eller?

Guds Ord
varigenom Gud själv talar,
oumbärligt till frälsning
men inte alltid
så behagligt att konfronteras med.
Obevekliga domar,
tal om Guds vrede över orättfärdigheten,
om att vi är syndare
om de otrognas fördömelse.

Varför inte
bortförklara det anstötliga:
talet om djävulen,
om de eviga straffen!
Bara tala om Guds kärlek,
acceptabel för de flesta.
Då det ”centrala” ändå är kvar,
kan vi ju i alla fall
kalla det Guds Ord.
– Eller?
Ur Vingslag mot ljuset. Dikter av Gunhild Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan