Redaktören – Om detta nummer

Med det här numret av Till Liv följer en alldeles speciell bilaga – ”Ditt liv spelar roll – några ord om kristen tro”. Det är en evangelisationsfolder som på ett enkelt sätt vill visa på vad kristen tro är. Varje prenumerant får vars ett exemplar. Läs, för att sedan ge den vidare till någon du tror skulle få glädje av den. Den är också tänkt att kunna användas exempelvis i olika evangelisationssatsningar i sommar som tältmission, friluftsmöte m.m. Varför inte låta den följa med en inbjudan till en samling kring Guds Ord? Den finns att beställa på BV-Förlag, Strandhem, Örkelljunga, tel. 0435-521 77. Låt spridandet följas av bön!

I en välkänd sång jublar Fanny Crosby ”Saliga visshet, Jesus är min. Han som har frälst mig kallar mig sin. Arvslott i himlen fröjdar min själ…” Kan vi nå samma visshet? På vilken grund kan vi tryggt stämma in i jubelsången? I denna tidning handlar två artiklar om detta. Kyrkoherde Bengt Djupsjöbacka skriver om trösten i vårt dop (s. 4–5) och Daniel Brandt, studerande, om upplevelseträldom och frälsningsvisshet (s. 12–13).

Att förstå sin samtid är viktigt. Vad kännetecknar vår tid och människors sökande? Hur kan vi nå dem och hjälpa dem att finna svar i den kristna tron? Kyrkoherde Berth Löndahl har i artikeln ”Jakten på en förlorad verklighet” (s. 6–7) försökt att fånga vad som kännetecknar unga människor och deras sökande. Vilka frågor brottas de med? Och har kristen tro svaren som håller…? Läs artikeln både två och tre gånger!

Många av oss har säkert sett den gamla kvinnan på Sergels torg i Stockholm som sitter och sjunger andliga sånger. I trettio år har hon suttit där, dag in och dag ut, med sin ljusa, lite brustna stämma. Så vill hon tjäna Herren. Vilken trohet i tjänsten! Till Liv har bett Pernilla Johansson träffa henne för en intervju (s. 8–9).

Vi i redaktionen vill passa på att beklaga att det förra numret blev försenat. Orsaken var influensans härjningar. Målsättningen är annars att tidningen skall finnas i er brevlåda under första hela veckan varje månad.

I juli kommer Till Liv ut i vanlig ordning. Men i början av augusti kommer det inte ut någon tidning, eftersom vi som arbetar med Till Liv håller semester under juli månad. Först i slutet av augusti kommer det ut ett nummer, gemensamt för augusti- september. Annonser som gäller augusti bör därför komma med redan i julinumret och vara redaktionen tillhanda redan 10 juni.

God sommar!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan