Redaktören

På baksidan av detta nummer finns ett kort utdrag ur en predikan av Martin Luther. Han pekar där på hur betydelsefull bönen är för Guds rikes framgång. Säkert har han rätt i det. Någon har sagt att arbete i Kristi kyrka utan bön är att likna vid slaveri. Bön utan arbete är tiggeri. Men arbete och bön är harmoni!

Bönen är alltför ofta försummad. Trots alla Herrens befallningar och många löften är vi tröga till att be. Därför behöver vi i Till Liv då och då återkomma till ämnet bön. Profeten Daniels böneliv var rikt och har mycket att lära oss. Läs Jan Johanssons artikel på sid 4–5 och följ gärna hans uppmuntran till att ”studera under bön”!

Till sakramenten brukar vi räkna dopet och nattvarden. I förra numret fanns en artikel om dopet och på sid. 6–8 i detta kan vi läsa om Herrens måltid – en välsignad måltid där Jesus bjuder oss på sina stora gåvor!

Sverre Bøe, lärare på Fjellhaug Bibelskola i Oslo och bekant för många läsare, skriver på sid. 10–11 om vad det innebär att bära en ”helig plånbok”, att ha sin ekonomi invigd åt Gud och avskild från världen. Viktig vägledning för både rik och fattig! Gud vill vara Gud över vår plånbok och vårt lönekonto också.

MBV har nyligen hållit sin årskonferens på Fridhem, Vännäs. Genom Eva Henriksson får vi del av några intryck därifrån.

På yttremissionssidorna kan vi förutom diverse nyttig information ta del av ett par intervjuer. En med Helene Koefoed-Jensen, en missionär, som tillfälligt är på hemmavistelse på Bornholm, men annars bor i Peru med sin man och familj. Vi får också möta pastor Iyassu Tesfai i den Lutherska kyrkan i Eritrea (LCEr).

För åtskilliga av våra läsare är juli lika med semestertid. Njut då av vilan med gott samvete! Inget arbete är fullbordat utan vilan. När Gud skapade världen arbetade han sex dagar och vilade den sjunde. Också den sjunde dagen med dess vila hörde till verket. ”Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort.” 1 Mos. 2:2.

Också vi i redaktionen tar lite semester under juli månad. Därför kommer inte nästa nummer av Till Liv, nr 8–9, förrän i slutet av augusti. Annonser om samlingar m.m. behöver ha kommit in till 6 augusti. Vi hoppas att ni innan dess funnit glädje i läsningen av detta nummer!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan