Redaktören

Samvetet är den måttstock som människan har i sitt inre för vad som är rätt och fel.

Samvetet är den måttstock som människan har i sitt inre för vad som är rätt och fel. Måttstocken har sitt ursprung i Guds vilja – det är han som genom samvetet lagt sin lag i våra hjärtan – och därför är det viktigt med ett gott samvete, som har verklig frid. Luther skriver om samvetet: ”Vad kan väl bereda en högre och större glädje än ett glatt, lugnt och gott samvete, som förtröstar på Gud och inte fruktar vare sig värld eller djävul? Och vidare: Var finns väl större sorg och svårmod än i ett ont, försagt och skuldbelastat samvete?” Samvetet är alltså ett viktigt instrument att ge akt på. Därför behöver vi också undervisning kring det. Hur fungerar samvetet? Hur blir det känsligare för vad som är Guds goda vilja? Hur får det skuldtyngda samvetet verklig frid? Anders Månsson behandlar detta ämne, s. 8–9.

För många av Till Livs läsare står det klart att den andliga situationen i Svenska kyrkan är svår. De som vill hålla sig till Bibel och bekännelse möter ofta motstånd, ibland mycket hårt. Därför har ett nätverk växt fram, där de som delar nöden för Svenska kyrkan möts. Arthur Einarsson ger oss inblick i de samtal som förs, s. 19–20.

Även i Danmark förs en kamp för sann och levande biblisk tro. Vi har bett Lars Brixen beskriva läget och ge oss del av sina reflektioner. Sådana utblickar underlättar för oss att se klart i vår svenska kontext! (s. 10–12.) Utöver detta finner läsaren flera av de återkommande inslagen i Till Liv, såsom reportage, missionsnytt, bibelundervisning m.m.

Under juli månad har vi som arbetar med Till Liv semester. Nästa nummer blir ett dubbelnummer för augusti–september och kommer i slutet av augusti.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan