Stengrunden kan bli långfilm

1995 spelades den första delen av Bo Giertz bok Stengrunden in.Nu driver en stiftelse – Insamlingsstiftelsen Stengrunden – ett projekt med målet att hela boken skall bli långfilm. Stig Ekelund, Helsingborg, är engagerad i stiftelsen och svarade på Till Livs frågor:

Varför satsar ni på kristen långfilm? Vad är motivet bakom filmprojektet?

Film är ett viktigt medium med stor genomslagskraft. Vi kristna har nog försummat filmens möjligheter. Tänk om vi kunde nå milliontals människor samtidigt med evangelium via TV, video eller filmduken!

Varför vill ni spela in just Stengrunden?

Bo Giertz kunde som få skildra det enda hållbara svaret på människosjälens frågor och teckna Jesus som Frälsaren, som gav sitt liv för att vi skulle få leva. I Stengrunden har Giertz på ett mästerligt sätt fångat människors brottningskamp och längtan efter nåd och frid. Boken har betytt mycket får många och den har kommit ut i ett 20-tal upplagor i sju länder. Den del av Stengrunden som redan är inspelad har sålt mycket bra och det finns många vittnesbörd om dess välsignelse! Som långfilm är det inte otroligt att den sänds på TV i Sverige, men också i England och USA. Många längtar efter TV-program med substans.

Hur långt har projektet framskridit?

Stiftelsen bildades för ett år sedan och har för närvarande samlat in 600 000 kronor. Filmen beräknas kosta fem millioner. Manus är klart, och flera av Sveriges bästa skådespelare är vidtalade. Kvalitén blir god!

När tror du filmen kan vara färdig?

Vi är många som hoppas och ber att kunna färdigställa filmen redan under 2002. Tiden för vår arma jord är nog snart slut – det gäller att verka medan tid är! Men vi behöver fler gåvor – några stora och många små – innan vi vågar starta. Och glöm inte, kära missionsvänner, när ni knäpper era händer, att be en bön också för att långfilmen Stengrunden skall bli verklighet och till glädje för många.

Insamlingsstiftelsen Stengrundens postgironummer är 1270961-4. Företag kan sponsra filmen. Vill du veta mer kan du gå in på hemsidan www.stengrunden.org

Intervju: Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan