Där, redan där

”Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom.”

Jag är långt borta från honom, längre bort än jag någonsin tidigare känt mig. Jag hör honom inte, känner honom inte, ser honom inte. Det är inte så, att konturerna är vaga, det är så, att jag inte ser honom över huvud taget. Mina tvivel, stora som hus och lika ogenomträngliga för blicken, står i vägen.

Finns han? Och om han gör det: vem är han? Var, varför och hur? Inget av det är längre självklart. Det jag har trott i så många år, det jag önskar tro, det jag inte kan tro – mitt huvud och mitt liv är ett ångestladdat virrvarr. I varenda trossats har orden kastats om så att det som var ett svar har blivit till en fråga.

Jag är inte säker på något och jag vill vara säker på allt. Inte förrän jag har svaren, inte förrän jag vet precis vem – och om – han är, kan jag tro. Jag måste inte bara finna svaren, utan också omfatta dem innan jag kan ta honom tillbaka – och innan han rimligtvis kan återta mig. Med alla mina tvivel, med allt mitt uppror, med all min okunskap är det en lång väg jag har att gå. Mycket lång.

Medan folket ännu var kvar hos honom talade HERREN om för dem att detta skulle hända: Ni kommer att finna er andra gudar och en väg bort från mig. En dag kommer ditt tvivel, uppror och okunskap att ha fört dig i landsflykt, lång bort från mig. Men om ni där söker mig, då kommer du också att finna.

Där. I landsflykt och förskingring, långt borta från det land som han gav. Därifrån är vägen tillbaka mycket lång. Men där, redan där, skall han låta dig finna. För så långt bort som du är – han når dig. Är hans helighet och vrede stor, så är hans barmhärtighet och nåd det också. Och är din väg lång, så är hans arm längre. Han når dig: från det ögonblick du vänder dig om, är du hans, trots tvivel, uppror och okunskap.

De olösta frågorna står kvar, de ofunna svaren. Dem får jag fortsätta att söka. Men de står inte längre mellan mig och honom, för i det ögonblick jag vände mig om för att söka dem, då tog han över. Vägen tillbaka var inte min, den var hans.

”Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, skall du vända om till HERREN, din Gud, och lyda hans röst. Ty en barmhärtig Gud är HERREN, din Gud. Han skall inte överge dig eller förgöra dig. Han skall inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.” 5 Mos. 4:29–30.

Hanna Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan