Kategori: Februari 2002

En god termin i Kina

Gunnel och Per-Martin Hjort befinner sig på två års tjänst i Kina i SKM:s regi (jfr. Till Liv 11/2001). I epost av den 9 januari skriver Per-Martin följande: Här hos oss går vår första termin mot sitt slut med allt vad det innebär av prov och betygsättning. Gunnel ska försöka… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

KENYA Det är med stor glädje och tacksamhet till missionens Herre som vi presenterar tre missionärskandidater, som svarat ja på kallelse från MBV:s styrelse till tjänst i Kenya. I samråd med ELCK planeras att de ska arbeta i ett gatubarnsprojekt i Nakuru. Under andra hälften av vårterminen ska de gå… Läs hela artikeln »

Mission bland muslimer

Missionär Jan-Åke Johansson gav vid en missionsafton i Lutherska Missionssalen, Osby, i november 2001 information om mission i Etiopien. Missionär Johansson är sjukskötareutbildad och har i tre år tillsammans med sin familj varit verksam i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionsarbete i Etiopien. De var placerade i Qersa på 2 800 meters… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Vad världens befolkning tror I den senaste utgåvan av World Christian Encyclopedia redogör man för, vilka religioner världens befolkning bekänner sig till, och jämför år 1900 med 2000. De två största grupperna är kristna, cirka två miljarder (år 1900 fanns det 558 miljoner) och muslimer, cirka 1,2 miljarder (år 1900… Läs hela artikeln »

Förslag på ny organisationsstruktur ute på remiss

Organisationskommittén skickade i början av januari ut ett förslag på ny gemensam organisationsstruktur för de fem organisationerna MBV, ELMsv, NSM, KUS och KUM. Förslaget är sänt till medlemsföreningar, vängrupper, provinsombud och enskilda medlemmar. Organisationernas medlemmar ombeds sätta sig in i förslaget. Sänd in era synpunkter, föreningsvis eller som enskilda, till… Läs hela artikeln »

Där, redan där

”Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom.” Jag är långt borta från honom, längre bort än jag någonsin tidigare känt mig. Jag hör honom inte, känner honom inte, ser honom inte. Det är inte så, att konturerna är vaga, det är så, att jag inte… Läs hela artikeln »

Vad är skillnaden och likheten mellan prövning och frestelse?

I Bibelns grundtext används samma ord för både frestelse och prövning. Däremot motsvaras våra båda ord av två olika innebörder av ordet i Bibeln. Frestelsens syfte är ont. Att falla för frestelsen kan visserligen upplevas som en tillfredsställelse och något gott, men frestelsens syfte är att vi skall synda och… Läs hela artikeln »

Tröst för den orolige

En bekymrad människa undrar: Jag är ledsen över att jag ofta har handlat mot mitt samvete. Jag har många samvetssår som jag önskar få hjälp för. Jag vill ha ett gott samvete. Men jag är orolig över att min omvändelse kommer för sent. Jag har många gånger sagt nej till… Läs hela artikeln »

Att bevara sitt hjärta rent. Vad bevarar vårt hjärta hos Gud? Vad drar oss bort?

I en gammal bok fann jag en gång några ord om kristen meditation. Jag återger dem så som jag bevarat dem i minnet: ”Vi ska begrunda Bibelns ord, vrida och vända på dem. Så gjorde de gamle förr, och orden blev för dem en strömvirvel, som drog med sig tankar,… Läs hela artikeln »

Löst ur nöden – en introduktion till Ruts bok

Efter domarboken, som till stor del skildrar avfall och inferno, blir läsningen av Ruts bok en ljuv kontrast. De fyra kapitlen i Ruts bok handlar om enkla människors levnadsöden, i sorg och glädje. Om människor som väljer Gud och hans vilja, och som belönas.