Högtid i Örkelljunga

Fredagen den 14 juni kl. 17 fylldes Örkelljunga missionshus av årsmötetsdeltagare. Lars Johansson hälsade oss välkomna och därefter predikade Rune Gustavsson om att vara ”frimodig i Kristus”.

Fredagen den 14 juni kl. 17 fylldes Örkelljunga missionshus av årsmötetsdeltagare. Lars Johansson hälsade oss välkomna och därefter predikade Rune Gustavsson om att vara ”frimodig i Kristus”.

Kvällen fortsatte sedan i KUS:s tecken, då Joakim Hector, korttidare, och andra ungdomar med glädje och frimodighet presenterade sitt evangeliserande arbete.

Lördagen inleddes med en predikan av Petter Kollberg i Kungsskolans aula. Nästan 190 ombud fanns på plats när årsmötesförhandlingarna startade. På ett glädjande sätt har dörrar nu öppnats så att vi nästa år kan ha 15 missionärer i aktiv tjänst. Det är ett för MBV mäktigt uppdrag. I hopp till Herren att ha vill ge villiga givare beslutade årsmötet att anta en budjet som innebär inte mindre än en dryg fördubbling av gåvomedlen, från 3,6 till 7,4 miljoner kronor.

Lördagen avslutades med festkväll i Örkelljunga idrottshall. Vi åt god mat och fick lyssna till mäktig sång av kören Canticum. Tre nya missionärer, Rakel, Helena och Erik, presenterades för oss. Härligt med unga människor som vill stå i Herrens tjänst!

På söndagsförmiddagen fick vi vara med i en fin högmässa i, en till sista plats, fullsatt Örkelljunga kyrka. Mötet fortsatte på eftermiddagen i missionshuset. De olika föreningar som var med om att anordna årsmöteshelgen – Eket, Åsljunga och Örkelljunga – framträdde i en särskilt för årsmötet sammansatt kör. Välsignelsestund hölls för Marcus Waldemarson som tackat ja till kallelse som predikant. Per Munch från Danmark predikade om att ”verkligen fullfölja loppet”, att vilja kämpa och inte ge upp för att nå himlen. Det var en god predikan, som jag fortfarande bär med mig. Till sist avslutade MBV:s ordförande, Nils-Göran Nilsson, årsmötesdagarna. Han tackade alla, inte minst Herren Gud, och jag instämmer verkligen!

Lina Jämstorp, ”missionsvän”

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan