Etikett: Årsmöte

NSM:s årsmöte

Den 5 juli inleddes det 145:e årsmötet för Nordöstra Skånes Missionsförening i Hjärsåslilla missionshus. 52 personer, representerande lokala föreningar, predikanter och styrelseledamöter tog plats i det stora missionshuset.

MBV:s årsmötesförhandlingar

Den 14 juni hölls årsmötet i Hjärsåslilla i Skåne.

ELMsv:s årsmöte 2002

ELM sv:s årsmöte hölls i Åsjunga Missionshus 24 och 26 maj. Fredagskvällens årsmötesförhandlingar inleddes av föreningens vice ordförande Bertil Henriksson med orden i Apg. 10:34–48 som handlar om Petrus i Kornelius hus och hans predikan om Kristus för människorna som var samlade där. Bertil Henriksson fortsatte med ett mycket varmt… Läs hela artikeln »

Noterat från årsmöte och styrelse

Det enskilda årsmötet inleddes av Nils-Göran Nilsson, som också valdes att leda förhandlingarna, assisterad av Bengt Hjort. Revisorn Sven-Inge Svensson gjorde en utförlig tillbakablick och genomgång av MBV:s ekonomiska situation, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2001 och läste revisonsberättelsen med tillstyrkan om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning. I… Läs hela artikeln »

Högtid i Örkelljunga

Fredagen den 14 juni kl. 17 fylldes Örkelljunga missionshus av årsmötetsdeltagare. Lars Johansson hälsade oss välkomna och därefter predikade Rune Gustavsson om att vara ”frimodig i Kristus”.

Borta bra men Hemma bäst

Tankar efter MBV:s årsmöte 2001med temat ”Hemlängtan”. Kom, Frälsare kär, och fatta min hand, kom led mig i frid denna dagen… Bättre hade vi inte kunnat börja en dag med en lång bussresa framför oss. Vi var 27 skåningar som startade från ett hem i söder för att nå ett… Läs hela artikeln »

MBV:s årskonferens i Stockholm 16–18 juni 2000

Mitt i huvudstadens myllrande brus, bland gator med brokiga och anonyma folkskaror, finns en smal gränd. Det är ingen återvändsgränd, fortsättningen är ljus och lång. Innanför den trånga porten nås man nämligen av det glada budskapet att Jesus öppnat allmän väg ända fram till himmelen. Många far förbi den i… Läs hela artikeln »

NSM:s årsmöte

Den 3–4 juli hölls NSM:s årsmöte i Hjärsåslilla. Margareta Jämstorp var där och hon delar med sig av sina intryck från söndagens möte.

MBV:s styrelse informerar från årsmöte och konstituerande sammanträde

Vid årsmötet omvaldes Bengt Hjort, Jan Jämstorp och Harald Waldemarson och nyvaldes Jan-Ulrik Smetana till ordinarie ledamöter för en treårsperiod samt omvaldes Jens Lunnergård och nyvaldes Heimo Nurmi till suppleanter för ett år. Vid styrelsens konstituerande sammanträde 99 06 21 omvaldes enhälligt Nils- Göran Nilsson till ordförande och valdes Harald… Läs hela artikeln »

Högtidsdagar på Vikbolandet

För första gången i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners historia hölls årsmöte utanför Stockholm – ett välordnat och uppbyggligt möte i en sommarfager del av Östergötland.