Jesus

Jesus bar
min ångest och min plåga.
Jesus har
gett svar på varje fråga.
Jesus tar
på sig de brott som lågar
ännu med osynlig eld i själens djup.

Jesus ser
den nöd jag måste lida.
Jesus ber
för mig vid Faderns sida.
Jesus ger
mig klädnaden fotsida.
O, att jag redan stode vid himlens tron!

Jesus gav
mig allt jag kan begära.
Jesus, av
din död kom evig ära.
Öppen grav
och evangelii lära
är den arvedel du mig för evigt gav.

Johannes Wikström

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan