Sådan är vår Gud!

Vad skulle du göra om du fick en termin till ditt förfogande?

Jag valde att gå på Credoakademin i Stockholm. Över en natt förändrades min tillvaro och 2003 blev ett enda stort frågetecken. Från att ha haft ett heltidsengagemang fick jag plötsligt tid till förfogande. Till en början var det starkt ångestskapande. Gud styrde dock min väg in på ett nytt spår. Det blev ganska snart klart för mig att jag ville gå på en bibelskola och valet föll naturligt på Credoakademin. Vår dotter hade tidigare gått där och rekommenderade den varmt.

”Jag tror att Gud vill ge dig den här terminen som en gåva. Tag vara på den! Du har en underbar tid framför dig”, skrev min älskade dotter i ett brev. Sagt och gjort, jag sökte och blev antagen. Den äldsta eleven bland idel ungdomar. Vilken utmaning!

Lite pirrigt var det nog första gången jag ringde på dörrklockan. Hur skulle jag bli bemött? En medelålders tant från Roseniuskyrkan?

Men efter första dagen skrev jag i min dagbok: ”Mitt hjärta flödar över av sköna ord, min dikt gäller en konung! Min konung missunnar mig inte något gott. Tack, för denna underbara förmiddag!”

Texten i Jesaja 53 värjer sig inte när man kommer för nära! Tvärtom! Den har kraft och makt att som Guds utandade ord komma oss så nära att den förmår att tränga in i våra stenhjärtan och förvandla oss helt och hållet. Sådan är vår Gud!

Mina studiekamrater – härliga, naturliga, ungdomar, alla personligheter, accepterade mig som en av dem.

Vi har följt debatten i Svenska Dagbladet om KG Hammars bibelsyn, att uppståndelsen och miraklerna är öppna frågor. ”Bibeln är vid och öppen, texterna liksom värjer sig när man kommer för nära.” Vi har upprörts över Jonas Gardells bibelsyn – att Jesus blev adopterad av Gud. Det går med andra ord att tro vad som helst om Jesus. Vem han är, hur han kom till jorden och vad hans uppdrag var. Man blir nedslagen över den förvirring och otydlighet som råder. Vem kan då bli frälst?

Jag tror att Credoakademins viktigaste uppgift är att skapa tillit till Bibeln som Guds Ord. Därför var det så oerhört befriande att vid en andaktsstund få höra en av eleverna läsa hela Jesaja 53. ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade.” Han avslutade med att säga helt kort: Sådan är vår Gud! Amen.

Samme elev som några dagar tidigare med sorg i hjärtat bekänt inför oss alla: ”Jesus, jag älskar synden!”

Texten i Jesaja 53 värjer sig inte när man kommer för nära! Tvärtom! Den har kraft och makt att som Guds utandade ord komma oss så nära att den förmår att tränga in i våra stenhjärtan och förvandla oss helt och hållet. Sådan är vår Gud!

Sonia Lunnergård, studerande

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan