Kategori: April 2003

I lejongropen

Darejaves var kung i Babel (ungefär nuvarande Irak) på 500-talet f.Kr. Under hans tid var en stor del av det judiska folket förd dit som fångar. En av dem var Daniel, en gudfruktig ung man, som blev omtyckt av kungen och upphöjdes till att bli en av landets tre furstar.

Själavård

Fråga: Hur ska en kristen förhålla sig till krig? Många icke-kristna verkar förvänta sig att de kristna alltid ska vara emot krig. Ibland tycker jag att det verkar som om krig är ett måste, men jag känner mig hårdhjärtad och motsägelsefull när jag säger det. Kristna ska ju vara ”fridsstiftare”…. Läs hela artikeln »

Judas och Petrus – TVÅ SVIKARE

Texter att läsa: Om Judas: Luk. 22:3–6; Mark. 14:18–21, 43–46; Matt. 27:3–10. Om Petrus: Matt. 26:31–35, 69–75; Luk. 22:61–62; Mark. 16:7. Om den som vände sig till Jesus när allt var kört: Luk. 23:39–43. Sånger i Lova Herren Nr 580, 336 och 346. Som alla andra människor här i världen var Jesu lärjungar alldeles… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Ensamståendes barn mår sämre Barn som växer upp i ensamhushåll löper större risk att drabbas av psykisk sjukdom, självmord, fysiska skador och drogmissbruk, visar en studie från Socialstyrelsen, i vilken 65 000 barn till ensamstående föräldrar har jämförts med 921 000 barn som vuxit upp med båda föräldrarna. Nya Dagen… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Eritrea Den i februari framförda vädjan om nödhjälp till Eritrea och Etiopien har hittills gett ett gott resultat. I mitten av mars månad hade det kommit in drygt 150 000 kronor. –Varmt tack för gåvorna! I februari sändes 20 000 kronor till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och i… Läs hela artikeln »

En långtidsmissionär med framtidsvisioner

Henrik Christopherson är missionär för World Mission Prayer League (WMPL) och har med sin familj varit i Chiclayo i nästan tre perioder, 1985–89, 1990–94 och nu senast 1999–2003. Han var med vid starten av Misión Evangélica Luterana (MEL), är utbildad sjuksköterska och har även flera års teologistudier bakom sig.

En minnesvärd månad

Karin och Christer Johansson, Örkelljunga, som tjänstgjort som MBV-missionärer i Afrika, besökte Peru under en månads tid kring jul och nyår. Huvudsyftet med resan var att hälsa på äldste sonen Andreas och hans norska fru Helene, som är missionärer för Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i södra Peru. De bor och arbetar i Huancané, vid världens högst belägna sjö, Titicacasjön. I höstas fick de sitt första barn, dottern Lydia, som blev resmål nummer ett!

Ett vittne – jag?

Varje kristen är kallad att bära evangeliet vidare, att evangelisera. Men ofta saknar vi frimodighet. Varför? Och hur kan vi bli fungerande vittnen?

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det första av sju bibelstudier över de sju sändebreven i Uppenbarelseboken, som kommer att publiceras i Till Liv. Det är Ingemar Rådberg som kommer att författa dem. Sändebrevens budskap är mycket relevant och viktigt att lyssna till! Efter en allmän inledning till Uppenbarelseboken och sändebreven behandlas här brevet till Efesus. Läs gärna texten UPP. 2:1–7 innan du läser artikeln.

Missionsnytt Sverige

Två nya predikanter MBV:s styrelse beslutade under 2002 att till ett antal yngre män utfärda kallelse till predikouppgiften. Vi har glädjen att kunna presentera två män som under den senaste tiden bejakat kallelsen: Namn: Josef Appell Ålder: 28 år Familj: hustrun Eva, född Giselsson, barnen Emilia två och ett halvt… Läs hela artikeln »