Nu är det bråttom med skörden!

För flera år sedan välsignades Eritrea med rikliga regn, som föll precis i rätt tid. Just det året började dessutom ny teknik och utrustning framgångsrikt användas i jordbruket. Skörden blev magnifik! Fälten dignade och på varje strå hängde fyllda ax – den bästa skörden på årtionden, kanske någonsin. Alla fröjdade sig över denna välgång.

Ordet kallar oss att blicken vända emot folk i hednavärldens nöd.
Nu vi måste Herrens vittnen sända över världen vitt med livets bröd.
Tiden flyr, nu vitna skördefälten, allt formeras till en sista strid.
Fatta mod, med oss är segerhjälten, när som helst kan väntas skördetid.
LOVA HERREN 215:3

Den tid kom då fälten vitnade. Mogen säd stod i solen, färdig att tas in. Bönderna inledde arbetet med glädje men insåg snart att de stod inför en större uppgift än de kunde klara av på egen hand. Hela familjer engagerades och skar, bar och hässjade från morgon till kväll. Men uppgiften förblev dem övermäktig. Det behövdes mer hjälp om arbetet skulle kunna slutföras i tid.

Jordbruksdepartementet ordnade så att elever fick lov från skolan under en månads tid, så att all säd kunde samlas in. Inget fick ges till spillo. Busslaster med studerande ungdomar lämnade Asmara för att ge sig ut på fälten.

Likväl ljöd fortfarande ropet ”Mer hjälp! Vi behöver ännu mer hjälp!” Lärare uppmanades att komma ut på fälten om lördagarna. Myndighetspersoner lämnade sina arbetsbord och skickades ut på åkrarna. Ingenting var viktigare än skördearbetet. Tiden var begränsad och medvetandet om att det nu brådskade var starkt. Skörden kunde gå förlorad när som helst.

Det året kom vi att på ett djupare sätt förstå Jesu ord: ”Skörden är mycken, men arbetarna är få.” Det andliga skördearbetet är inget fritidsarbete; det är något som inte kan vänta! Vad bör vi göra? Om vi inte har tillräckligt många arbetare när skörden är mogen, blir allt planterande, all gödsling och allt förberedande arbete förgäves. Skörden kommer att gå förlorad i det oväder som sen följer.

Vad bör vi göra? Tänk efter!

Bed för den skull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Matt. 9:38.)

Caroline Elias
WMPL-missionär ur WMPL:s tidskrift Fellow Workers, jan–febr 2003

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan