Ånger och tro

Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim. 2:4).
Ibland kan, i alla fall jag, få för mig att Gud inte älskar mig. Jag är ju oren i mina tankar, mina ord är inte alltid uppriktiga osv. När jag tänker så, värderar jag mitt barnaskap hos Gud efter mina gärningar och känslor och inte efter vad Gud sagt i sitt Ord. Bibeln säger ju uttryckligen att Herren vill frälsa mig.
Det största beviset på detta är att Herren utgav sin egen Son i döden i mitt ställe. Ett annat är att Herren också nu arbetar på min frälsning. Genom lag och evangelium skapar Gud ånger och tro i mitt hjärta. Ånger över min synd men också tro på att Guds egen Son, Jesus, har betalat min syndaskuld på korset och fullgjort allt i mitt ställe. Ångern är nödvändig – utan den får jag ingen anledning att gå till Jesus. Jesus vill dock inte att vi skall stanna i hopplös förtvivlan; han hänvisar oss till att snarast ”tro evangelium”(Mark. 1:15).
Den riktiga ångern innebär inte endast ånger av konkreta synder. Den innebär att känna till varifrån synden kommer, nämligen ifrån det djupa fördärvet i hjärtat (Mark. 7:20). Hjärtat producerar onda tankar, otukt, högmod, likgiltighet, hårdhet och t.o.m. förakt för Gud. Utan denna syndakännedom kommer alla ”jag kan” och ”jag vill” att hålla mig borta från Jesus, vår Frälsare. En riktig ånger är att fullständigt mista tron på sig själv och sin egen förmåga till att frälsa.
Hur mycket behöver jag då ångra för att våga tro evangelium? Kanske jag tror för tidigt? Eller är min ånger för svag för att jag värdig ska kunna gå fram till nattvardsbordet?
Martin Luther säger: ”Om du inte kan känna din synd, så tro på Skriften, den skall inte ljuga för dig, ty den känner ditt kött bättre än du själv”, dvs. tro att du är en sådan syndare som behöver frälsas av Jesus. Tro också att du får komma till Jesus nu, som du är. Vänta inte tills du känner dig mer värdig; på detta sätt kan djävulen hindra dig från att alls komma till Jesus. Ta till dig psalmförfattarens ord: ”Fly till Jesus tigg om nåd, med synden skall nog sen bli råd.” Har du sådan ånger att du behöver Jesus, även om du ibland upplever den både svag och växlande, så har du en alldeles tillräcklig ånger.
Och kom ihåg att det inte är din ånger eller tro som gör dig till Guds barn. Det får du vara av bara nåd. Du är skapad och köpt till Guds barn i Kristus Jesus.

Jan-Ulrik Smetana
Missionsgårdspastor, Fridhem

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan