Andens frukt – är godhet

Många frågar i dag: Finns det någon godhet? – Den finns hos Jesus.

Många människor i dag är märkta av motgångar och besvikelser. När de väntade förståelse och omsorg, fick de möta kyla och hårdhet. De känner sig svikna. Var finns godhet?

 

Jesus känner oss människor

När vi möter sådana människor och hör deras klagan, känner vi oss små. Men om vi tar med oss deras fråga till Jesus, blir vi överraskade. Han vet hur det står till med oss människor. Och han förmår förändra läget! Låt oss höra vad han säger: Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom (Matt. 7:9 ff).

Här får vi höra hur det är med oss människor. Vi förstår vad som är gott, och vi kan uträtta sådant som blir till nytta för and­ra. Men vi är inte goda, vi är fördärvade av det onda. Därför blir det som det blir ibland oss. Dock – detta är inte hela verkligheten: Det finns En som är god, vår Fader i himlen. Gud är god.

Jesus är helt och

gränslöst god

Och nu kommer det avgörande. Gud har kommit hit. Gud har blivit människa. Han som är god, helt igenom god, har blivit en av oss. Jesus lever i den godhet som väller fram ur Gud. Såsom Fadern låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt. 5:45), så går Jesus omkring och visar godhet mot både onda och goda. Det är en godhet utan gränser. Det är en godhet utan dolda motiv. När vi gör något gott, väntar vi mestadels på att få något igen – åtminstone ett tack. Men Jesus var inte ute efter något. Hans godhet var ren. Han var smord av Gud med Helig Ande och kraft … och vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld (Apg. 10:38).

I denna godhet höll Jesus ut intill slutet. Ty hur blev det för honom? Tänk så många sjuka han hade botat! Men ingen av dem kom för att ta honom i försvar, när han stod inför rätta. Tänk så många som hade hört honom undervisa! Men ingen ställde upp och vittnade för honom inför Rådet eller inför Pilatus. Alla lämnade honom. Ändå höll han ut i godhet. Han bad för soldaterna. Han öppnade paradiset för rånaren som hängde bredvid honom.

 

Jesu godhet kan växa

fram i våra liv!

En sådan godhet har Jesus visat mitt i denna onda värld! Han är svaret på den djupa frågan efter godhet. Godheten finns! Den är verklig. Och den finns för oss – nu. För här är en hemlighet. Medan Jesus gick omkring i landet vilade Guds Ande över honom. Den godhet som han visade, har Anden samlat upp för att ge den till oss. I det heliga dopet har vi fått Anden. Nu verkar han i oss för att frambringa Jesu godhet som frukt i våra liv. Så här står det: När Guds, vår Frälsares godhet och kärlek till män­niskorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse i den helige Ande. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, har han låtit Anden strömma över oss (Tit. 3:4 ff).

Anden förmår fylla en kristen människa med godhet (Rom. 15:14). Det var detta Esther Kim fick erfara i fängelset i Korea. En natt hörde hon högljudd klagan från cellen intill. Vakten talade om att det kom från en kvinna som mördat sin man och nu var dömd till döden. ”Hon är tokig”, sade vakten. Då tänkte Esther: Vem hade Jesus hälsat på om han varit där? Skulle han inte ha gått förbi henne och hälsat på den sinnessjuka kvinnan? Som en röst inom sig hörde hon att hon nu skulle göra som Jesus. Hon gjorde invändningar, men hon kom inte ifrån den befallning hon fått. Hon övertalade fängelseledningen att flytta kvinnan till hennes cell. När vakterna lade henne på golvet, var hon så ovårdad att stanken kom de andra fångarna att flytta sig bort. Men Esther höll om henne och sov hos henne. Hela tiden var hon medveten om att det endast var Jesu barmhärtighet som fick henne till detta. Hon gav kvinnan sin mat. Hon lärde sig några ord på hennes språk, så att hon kunde säga: ”Jag äls­kar dig.” Kvinnan blev lugn. Hon lyssnade på Esther. Och efter en tid kom hon till tro på Jesus.

Sådant kan ske där Guds Ande verkar. Andens frukt är godhet.

Gustav Börjesson

Prost, Sätila

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan