Ack, Värmeland, du sköna…

En helg under hösten 2005 åkte familjen Josef och Eva Appell från Skåne till Värmland, för att bl.a. besöka orter där ELMs predikoverksamhet på senare år blivit allt mindre. De fick se, att med öppenhet för lokala behov samt nya grepp och samarbete mellan kristna från lite olika traditioner, finns det nya möjligheter.

Den första programpunkten för helgen var ett ’LP-möte’ i S:t Mikaels kapell i Torsby. Jonny Bjuremo inledde mötet och sedan tog sången vid. Lokalen var liten och sången stark så att den nästan lyfte taket. Inte minst de tre gitarristerna bidrog till detta. Två av dem är f.d. missbrukare och en av dem, Lennart, diktar sånger om Jesus. Vi sjöng en av hans sånger under kvällen. Bibelläsning, bön, vittnesbörd och sång varvades. Vi fick höra starka vittnesbörd om Jesus. Gemenskapen verkade varm och innerlig och vi kände oss välkomna.

 

Gudstjänster och diakoni hand i hand

S:t Mikaels församling kom till efter att några samlats till bibelstudium den 11 september 2001. Man fick snart en önskan om att också kunna fira gudstjänst och började då söka efter lokal. Efter nej från ett par församlingar hittade man en egen källarlokal i ett hyreshus. I mars 2003 invigdes så S:t Mikaels kapell i Torsby, och ni firas det gudstjänster där i Lutherstiftelsens regi.

LP-kontakten (se faktaruta) invigdes i oktober 2003 och är S:t Mikaels församlings diakonala verksamhet i Torsby.

Jonny Bjuremo, predikant i ELM-BV och prästvigd 1998 av biskop Bertil Gärtner för tjänst i Eritrea, är anställd präst i S:t Mikaels församling. I arbetet ingår att vara föreståndare för LP-kontakten. Carina Bjuremo är bland mycket annat barn­ledare och kantor i församlingen – förutom lärare på den kristna friskolan Frykmansskolan i Sunne.

 

LP-kontakten viktig för många

Vi hade förväntat oss att det skulle vara lite ’stökigt’ på detta LP-möte, men så blev det inte denna gång – för många missbrukare är det en verklig kamp att vara med på LP-mötena. Under kvällen uppmanades vi att be för en som varit med på caféet tidigare på eftermiddagen, men som vände och gick precis innan mötet skulle börja. Alla som kommer är inte missbrukare. En del är f.d. missbrukare och andra har inte varit missbrukare alls, men kommer för att dela gemenskapen och hjälpa till med det praktiska. Några verkar t.o.m. ha LP-kontakten som sin församlingsgemenskap. LP-kontakten i Torsby har i dag kontakt med ca 25 personer som är missbrukare. Dessa kommer till caféet, som har öppet två dagar i veckan. Ibland är Jonny och f.d. missbrukare även ute och sjunger i olika församlingar.

En av dem som brukar komma på LP-mötena och som har ett förflutet som missbrukare är Per-Arne Olsson. Under ett par år drack han ganska mycket alkohol, tills det plötsligt blev stopp, när han efter en fest ramlade i en trappa och spräckte skallen. Ingen trodde att han skulle överleva, men mirakulöst nog gjorde han det. Han kom sedan till ett av LP-stiftelsens behandlingshem, där han fick hjälp att få ordning på livet igen. År 1997–98 gick han på Strandhems Bibelskola i Örkelljunga. Nu kommer han på LP-mötena varje tisdag och fredag.

 

ELM-predikan i S:t Mikaels kapell

På lördagskvällen var vi med när ELM-BV hade predikan i kapellet. ELMs möten samordnas centralt genom missionssekreterare Jan-Åke Johanssons försorg. Denna gång var det Nils-Göran Nilsson som hade kommit den långa vägen från Skåne för att predika. De flesta som deltog var nya för oss sedan kvällen innan. Efteråt var det kaffe, men inte så många stannade kvar för att dricka det. De flesta verkade ha bråttom hem.

 

Gudstjänst i nyrenoverat missionshus

På söndagen fick vi vara med på gudstjänst i Västanviks missionshus, tre km utanför Torsby. Missionshuset har tidigare varit i ELMs ägo men såldes. Under femton år användes det som magasin, tills Kai och Aina Klockars köpte det. Kai har en kallelse att renovera gamla missionshus, bevara det gamla och förena det med ny teknik och använda det för Guds rike. Han lånar ut det till t.ex. Lutherstiftelsen och andra, som vill ta Guds ord på allvar. Kai har stor användning för sina erfarenheter som gammal skrothandlare. Han verkar vara expert på att hitta billigt, användbart material och få till det på ett bra sätt. Bl a fick vi höra historien om hur köket i missionshuset blivit köpt för en krona, och ändå ser det fräscht ut! Borden och stolarna som vi fikade vid efter gudstjänsten har en gång varit inredning i Rosenbad i Stockholm.

Gemensamma gudstjänster

Gudstjänsten delades med S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad, som också drivs i Lutherstiftelsens regi. Man brukar ha gemensam gudstjänst en gång per termin. Här i Värmland är det påtagligt att de kristna behöver varandra, eftersom de inte är så många. Det var en fin gudstjänst med ett fyrtiotal åhörare i olika åldrar, där bl.a. några från LP–kontakten medverkade med sång. Carina Bjuremo spelade och Nils-Göran Nilsson predikade även här. Sedan firades nattvard – då fick Jonny assistans av Patrik Toräng, pastor i S:t Petri gudstjänstgemenskap. Vi upplevde gudstjänsten som ett gott exempel på hur samarbete mellan olika evangelisk-lutherska traditioner kan se ut.

 

Stora behov och stor längtan

Vi hade förmånen att komma till Värmland några vackra höstdagar då landskapet visade sig från sin allra bästa sida. De gul-bruna löven på träden, den klarblåa himlen och Frykens blåa vatten var en levande tavla, som fick tankarna att gå till Gud, vår Skapare, och hans nåd, som är ny varje morgon. Samtidigt var det kyligt i luften. Det var också känslan vi fick när vi tänkte på det andliga klimatet här. Desto mer behövs sann biblisk förkunnelse.

Vi fick ett vittnesbörd om detta efter söndagens gudstjänst. Michel och Naomi Rhodin från Karlstad berättade för oss att S:t Petri gudstjänstgemenskap är som en oas för dem i vardagen, där de får ta emot Jesus i undervisning och sakrament. Alla är lika viktiga och delaktiga i verksamheten. Dit kommer män­niskor med olika kristen bakgrund som längtar efter bib­lisk förkunnelse.

 

”Välkomna till Värmland!”

Familjen Bjuremo, som numera bor i Sunne, brinner för att värm­länningarna skall få lära känna Jesus. Men det är inte lätt att vara få. Därför önskar de att fler familjer skall vilja satsa i området. De längtar efter människor som vill vara med och ta ansvar i en kristen verksamhet och som lever i Guds ord och bön.

Josef och Eva Appell

Gårdstånga, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan