Kategori: Januari 2006

Gud talade alla dessa ord…

Gud gav en gång det utvalda, befriade Israels folk ord att följa. Orden gäller även i dag, Kristus har befriat oss och vi är kallade att leva efter hans vilja. Under år 2006 kommer Gustav Börjesson att undervisa om tio Guds bud, ett bud varje månad med inledning här. Och… Läs hela artikeln »

Situationen inom EELC

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka, EELC, uppvisar för närvarande en ganska splittrad bild. Det finns sådant som är mycket glädjande och uppmuntrande, men också sådant som är starkt bekymmersamt och som ger oro inför framtiden. Det som är verk­­ligt glädjande och uppmunt­rande är att det på flera platser förekommer lokala initiativ som… Läs hela artikeln »

Nattvarden – Guds gåva till dig

– Kom till mig, mitt barn, säger Jesus. Jesus möter oss i nattvarden och vill där ge oss allt han äger och det vi behöver. Läkedom, förlåtelse, liv och salighet. Låt oss ta emot det, ofta. Guds barn behöver det, ofta. Markus 14: 22–26: Medan de åt tog Jesus ett… Läs hela artikeln »

Ack, Värmeland, du sköna…

En helg under hösten 2005 åkte familjen Josef och Eva Appell från Skåne till Värmland, för att bl.a. besöka orter där ELMs predikoverksamhet på senare år blivit allt mindre. De fick se, att med öppenhet för lokala behov samt nya grepp och samarbete mellan kristna från lite olika traditioner, finns det nya möjligheter.

Elin försökte jämka ihop sin filosofi med kristendomen

I Säffle i Värmland bor missionsvännen Elin Eliasson. Hon är 95 år, är insatt i Platons idélära och har på egen hand lärt sig latin. Men det som bär genom livet är Guds löften och hans nåd.

Inte i dig, men i Jesus

Någon ser bara synden. Någon ser den inte alls. Och någon är rädd för att vara ’säker’… Det är nödvändigt att vi människor, med samma behov men olika bekymmer, får hjälp till frälsnings­visshet.

Bli en tillbedjare – du också!

Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra (ur Matt. 2:1–12). Det är uppenbart att även hedningarna runt Israels folk på Gamla… Läs hela artikeln »