Det är Gud som ska äras!

Det står skrivet: ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” (ur Matt. 4:1–11.)

Israels folk hade vandrat i öknen i 40 år. Ofta hade de fallit för frestelser och på olika sätt svikit Gud. Nu för Anden ut Jesus i öknen för att han under 40 dagar ska motstå den ondes frestelser. Och han lyckas! Budskapet är tydligt: Jesus är den utlovade Messias som inte ska falla för synd, utan i stället frälsa sitt folk ifrån den. (Matt. 1:21.)

Men hur klarade Jesus det egentligen? Han var utsvulten. Ändå motstod han frestelsen att äta. Han upplevde ensamhet. Ändå motstod han frestelsen att pröva Guds närvaro och beskydd. Han upplevde maktlöshet. Ändå motstod han frestelsen att få alla riken och all härlighet i världen. Vad var hemligheten bakom att han kunde reda ut dessa massiva angrepp?

Matteus ger oss två förklaringar. Den första är Jesu förankring i Guds ord. Bibeln är Andens lärobok. Orden är det svärd med vilket Anden slår ner all demoni och all ondska i världen. Nu fick Jesus erfara just det. Den helige Ande hjälpte honom att i frestelsens stund tillämpa de ord han läst. Med orden ”Det står skrivet” hindrades djävulen att komma åt honom.

Den andra förklaringen ligger i Jesu insikt om att människan är skapad för att leva med Gud. Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. Synden började när människan föll för frestelsen ”att bli som Gud”. Vi vill vara universums centrum och ber Gud ’kliva ner från sin tron’. Motsatsen till denna grundsynd är tillbedjan – att erkänna honom som Herre över allt och Herre över våra liv! Genom synden rör vi människor oss bort från Gud. Tillbedjan är den motsatta riktningen. Genom denna orienterar vi oss mot honom.

När vi ser vår egen svaghet och frågar oss hur vi ska bestå i de frestelser som ligger framför oss, får vi tänka på detta. Guds ord är starkare än alla ondskans angrepp. Söker vi Gud har han lovat att inga frestelser ska få bli oss övermäktiga. (1 Kor. 10:13) Och han ger oss genom förlåtelsen en ny möjlighet varje gång vi faller och ångrar oss.

Bön: Herre, hjälp mig att besegra frestelserna genom kraften från ditt Ord och alltid söka dig och din ära. Amen.

Markus Hector

Predikant i Roseniuskyrkan, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan