Att växa i tro

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består… (ur Joh. 15:10–17).

När en människa lär sig att bli allt mer beroende av Jesus och se mera på honom växer hon i tro. Hon ser vad han har gjort och bestämt och vad han vill göra med henne. Att växa i tro är en tillväxt i Jesus och en tillväxt av Andens frukt i det egna livet, till medmänniskans glädje och nytta (se Gal. 5:22 f).

Visst är det självklart att en gren måste vara levande för att bära frukt. Ja, men varför tänker du då annorlunda om det kristna livet? Varför slarvar du ofta med grenens förbindelse med stammen, samtidigt som du tror att tillväxt och frukt kommer ändå?

Lägg noga märke till vad Jesus säger. Han talar om att förbli i honom, i hans kärlek. Jesus säger att det är bara i honom som du kan växa i tro och bära frukt. Utan honom är du död som en torr gren. Därför handlar det inte om att du själv kan eller ska prestera tillväxt. I det här kapitlet säger Jesus att han, som är vinrankans stam, bär grenen och ger liv, tillväxt och sådan frukt som består. Det är absolut nödvändigt för dig att förbli i Jesus om det ska bli växt och frukt. Bli kvar i Bibeln, nattvarden, dopet, bönen och den kristna gemenskapen!

Är det inte ofattbar nåd att Jesus har utvalt dig? Det är gott att veta att det var hans val, inte ditt. När kampen i det kristna livet kommer och du misslyckas, upptäcker du att tillväxten och frukten inte blev som du tänkt dig. Det blev fel och gick sönder. Då får du börja om från början i förlåtelsen hos Jesus. Hans kärlek till dig förändras inte när du misslyckas. Jesus har inte ångrat att han valde dig och gav sitt liv för dig. Därför finns det ständigt ny kraft att få från honom.

Genom att Jesus förlåter och upprättar dig blir du allt mer beroende av honom. Det är egentligen det grundläggande i att växa i tro. Sen skapar han också sådan frukt som han vill ge till andra människor genom dig. Men tro aldrig att frukten är det kristna livets statussymbol. Nej, syftet är detta, säger Jesus: Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Var rädd om din förbindelse med stammen – Jesus!

Bön: Herre Jesus, tack för att du har utvalt mig till liv och tillväxt i dig. Låt din vilja ske med mig nu och för evigt!

Lennart Johansson

Predikant i ELM och missionsledare för Norea, Ängelholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan