Kategori: Maj 2007

En Herrens tjänare

Till Liv hade planerat att göra en intervju med Josef Oredsson inför hans 100-årsdag i juni. Men den 12 mars fick han flytta hem till sin Frälsare. Här ges några glimtar från hans liv och tjänst i Guds rike.

Musicerande, mångkulturell missionär

Barnabas Mebrahtu arbetar sedan tio år tillbaka som missionär i Evangelisk-lutherska kyrkan i Eri­trea (ELCE) och är utsänd av ELM. Vi möts en förmiddag på hans kontor och pratar om liv och tjänst ur ett intressant internationellt perspektiv.

Högtidsdag i Qersa

En mångårig vision har gått i uppfyllelse. Vi som var närvarande vid det tillfälle när önskningarna om en kyrka åter framfördes, vet att flera församlingsmedlemmar grät den gången. Nu har gråten förbytts i glädje och tacksamhet till Gud.

Andens tid är nu

När aposteln Petrus predikade den första pingstdagen citerade han profeten Joel, som i sin bok talar om Anden som ska komma över alla. Vi lever i uppfyllelsens tid, vi har fått Anden, men väntar fort­farande på Herrens sista stora dag.

Goda gärningar

På flera ställen i Bibeln uppmanar Gud oss att leva rent och göra gott mot våra medmänniskor. Vilket samband finns då mellan frälsning och goda gärningar? Måste de till för att man ska bli bevarad i Guds nåd? Frälst av nåd Gud skapade oss goda. Vi var tänkta till glädje… Läs hela artikeln »

Den helige Ande Hjälparen

Den helige Ande är en av de tre personerna i gudomen. Bibeln säger att han är Gud, och att han har sådana egenskaper som bara Gud har och gör sådana gärningar som bara Gud kan göra. Gud ger den helige Ande i dopet och genom Ordet och är genom honom närvarande hos sin församling.

Saliga – är de barmhärtiga

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

Början till något nytt

Till Liv börjar nu en serie med bibelstudier över Apostlagärningarna. Ta fram Bibeln och läs avsnitten! Tänk dig att du är en av lärjungarna och är med i det som händer. Låt dig smittas av deras Jesus-glädje och missionsiver – samme Jesus och samme Ande är verksam ibland oss i dag.

Frimodiga framtidsfunderingar

Har man inte funderat på det tidigare, så gör man det när man bildar familj: Var ska vi och våra barn få vila och växa som kristna? Var ska vi hämta det vi behöver för att överleva andligt i dag? Var hittar vi ett andligt hem? Många i vår organisation,… Läs hela artikeln »

Att växa i tro

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består… (ur Joh. 15:10–17).