Vad behöver jag – egentligen?

Nikodemus var en rådsherre och farisé som försökte leva rätt och handla väl. Han hade lagt märke till att Jesus gjorde tecken och under – kunde han vara från Gud? Nikodemus söker upp Jesus och ställer sin fråga, men Jesus ser förbi frågan till hans verkliga behov.

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det var vad Jesus sa till sin nattlige gäst Nikodemus. Nikodemus var medlem av sanhedrin, eller Stora rådet, judarnas högsta beslutande organ. Dess inflytande var visserligen kraftigt inskränkt genom den romerska ockupationen, men i religiösa frågor hade det stort inflytande.

 

Människans situation

Sackeus klättrade upp i ett träd för att kunna betrakta Jesus, Nikodemus gav sig ut i nattmörkret för att få träffa Jesus. Nikodemus misstolkar det som Jesus säger, och hävdar att det knappast verkar realistiskt att tro att någon kan födas av sin mamma en gång till. Det är ganska mycket i den kristna tron som inte är så lätt att förstå. Att bli född på nytt är kanske inte ett helt begripligt uttryck, men det är precis som Jesus säger en nödvändighet för att komma i gemenskap med Gud, in i den gemenskap som gick förlorad genom syndafallet.

 

Våra försök att nå Gud

Jesus vill med detta få ta avstånd ifrån något som det var vanligt att man tänkte i Jesu samtid – och det är minst lika vanligt i dag: ”Jag gör så gott jag över huvud taget kan, och det måste väl räcka.” Det är lite som om en skeppsbruten, mitt på Atlanten, försöker simma mot land. Försöka själv kan han ju göra. Men aldrig kommer han att nå ända till land med aldrig så goda föresatser och intentioner. Alla som försöker med något sådant kommer att misslyckas, oavsett hur goda simmare de är.

 

Det radikala evangeliet

Så är det med oss människor. Vi måste bli räddade, av Gud. Det som skiljer oss från Gud är något som vi själva aldrig kan överbrygga. Läser vi några verser längre fram i kapitlet, så ser vi de uppmuntrande orden: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Här presenteras för de smarta, för de korkade, för de gamla, för de unga det som är kärnan i kristendomen. Vi skulle alla ha gått under i våra försök att nå Gud, om inte Jesus erbjudit oss räddningen. Det står inte att vi ska få evigt liv, utan att vi ska ha evigt liv. Genom tron på Jesus får vi redan här på jorden del av det eviga livet, och det är vad födas på nytt handlar om.

 

Född på nytt

Nikodemus kom till Jesus med förväntningen att få höra vilka övningar som skulle kunna leda till evigt liv, eller en försäkran om att det var ett helt okej det liv som han levde. Han gick därifrån med insikten om att hans ansträngningar att förtjäna Guds vänskap varit, och skulle vara, förgäves. Men Jesus ville ge honom en gåva – ett nytt liv. Vi vet inte så mycket om hur samtalet slutade, men vi ser längre fram i Johannesevangeliet att Nikodemus hörde till Jesu vänner.

Men ”att bli född på nytt” – hur kommer man igång med det? Det står i Matt. 11:28: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Vi behöver inte arbeta på att göra oss fina innan vi kommer till Gud. Vi slipper bekymra oss om hur det går till att bli född på nytt. Det är något som händer med den som kommer till Jesus med sina bördor och frågor och ber om hjälp. Detta är trovärdigt, eftersom den allsmäktige Guden själv står bakom löftet och ger hjälpen.

Jakob Birgersson

Pol.mag. och adm.chef i ELM, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan