Saliga – är de som blir förföljda…

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Lärjungarna förstår vad Jesus menar. De har känt de kalla vindarna. Samtidigt som många i folket söker Jesus och lyssnar på honom, vaktar ledarna på honom och planerar att röja honom ur vägen (Mark. 3:6). Jesus är förföljd. Och detta får hans lärjungar dela med honom.

Men varför är det så? Jesus gör ju bara det som är gott! Han helar, räddar och befriar. Han kommer med ljuset. Varför blir han då förföljd? Därför att här pågår en kamp. Ondskans makter vill släcka ljuset.

 

Denna kamp började när ormen förledde de första människorna. Sedan dess råder fiendskap mellan Gud och Satan (1 Mos. 3:15). Gud har en stor plan för hur han ska rädda sina människobarn. Satan söker göra denna plan om intet. Vi ser kampen i Gamla testamentets böcker. När Gud hade utvalt ett särskilt folk och gett dem Kanaans land, då gömde sig den onde i de omgivande hed­nafolken. Genom dessa attackerade han israeliterna. Än blev de frestade till att dyrka andra gudar, än blev de överfallna med våld och krig.

Nu när den utlovade Räddaren har kommit, intensifieras kampen. Satan träder fram öppet. Först frestar han Jesus, gång på gång. Men han kommer inte åt honom (Matt. 4). Då eggar han folkets ledare till att angripa Jesus och döda honom.

 

De som följer Jesus blir indragna i denna kamp. Också de blir utsatta för Satans angrepp. Också de blir förföljda. Det går lärjungarna som det gått Jesus. I Apg. 4–5 ser vi detta mönster. Såsom Jesus har blivit gripen blir lärjungarna gripna. Såsom Jesus har stått inför Stora rådet blir lärjungarna ställda inför samma domstol. Såsom Jesus har blivit slagen blir apostlarna pryglade.

Men hur reagerar de när detta sker? Hur reagerar lärjungarna när de blir förföljda? De blir styrkta i sin tro! När de får lida blir de medvetna om att Herren är med dem.

När Petrus och Johannes kommer tillbaka från Rådet förenar sig hela menigheten i bön. De påminner Gud om det som skett med Jesus. Herodes, Pilatus och folkets ledare hade gaddat sig samman mot honom. Men därmed hade de blott utfört det, som Gud i förväg hade bestämt! Nu är lärjungarna hotade. Därför ber de Herren att han nu ska utföra sitt verk genom dem: Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Här är en hemlighet. När Jesu lärjungar får lida får de erfara hans närhet på ett särskilt sätt. De svetsas ihop med honom. De får ny kraft. De smakar en ny glädje. Så blev det för apostlarna den dagen då de blivit piskade. De gick ut från Stora rådet, glada över att de ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull.

 

Mitt under förföljelser går Guds rike fram. Det har de kristna i Kina fått erfara. En av dem heter Xiaomin, men hon är mer känd som syster Ruth. När hon var nitton år blev hennes faster kristen och berättade för henne om sin tro. Xiaomin tog det till sig, och anslöt sig till en husförsamling nära hemmet. Ibland besökte hon församlingen i grannbyn där hennes syster bodde. En kväll när hon hade kommit hem från en lovsångsgudstjänst där, kunde hon inte somna. ”En sång kom till mig”, berättar hon. Ingen i familjen hade studerat musik. När några andra kristna hörde sången, sa de att detta var inspirerat av den helige Ande. Detta fortsatte. Xiaomin fick en ny sång varannan eller var tredje dag. Hennes sånger har blivit spridda. De kallas ”Kanaans sånger”.

Husförsamlingarna blir utsatta för polisens räder. Vid ett sådant tillfälle blev också syster Ruth arresterad. Hon fick dela cell med elva andra kvinnor. Fyra av dem var kristna. De sju andra stod under allmänt åtal. Under de månader hon satt i fängelset skrev hon fjorton nya sånger. När hon blev frigiven hade alla i cellen blivit kristna.

Syster Ruth är gift. Hennes son som är i tonåren har blivit retad i skolan för sin kristna tro. Hon berättar: ”När han kommer hem från skolan frågar han mig ibland: ’Mamma, varför mobbar pojkarna i skolan mig?’ Jag bad honom memorera Matt. 5:10, ’Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull’.”

Ja, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Gustav Börjesson, prost i Sätila

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan