Kategori: Oktober 2007

I all enkelhet

Vi får här genom några dagboksanteckningar ta del av missionären Sofia Nilssons vardag. Arbetet på rehabiliteringscentret Bethesda i Nakuru handlar om att hjälpa, på många olika sätt.

Dopet. Vad är det?

Dopets vikt – en biblisk motivering ALL makt. ALLA folk. Döp dem, lär dem. ALLA bud. ALLA dagar. Det är på denna plats – i mitten av de fyra majestätiska ALL/ALLA – som vi möter Jesu befallning om dopet (Matt. 28:18ff.). Anspråken är sådana att de endast kan göras av… Läs hela artikeln »

Ta emot och lev livet du fått

Trons gärningar består i att släppa fram den helige Andes eget handlande. Anden kommer med Guds rike. Den ger oss också den rätta drivkraften till att aktivt främja Guds verk i våra liv och gemenskaper.

Andens gåvor – och tusenårsriket?

Jag läser just nu i boken ”Jesus i Bejing” av David Aikman – där står med början på s. 106: ”’Vi tror inte att tecken och under och mirakel har slutat hända eller att den helige Andes gåvor dog ut efter den apostoliska perioden. Vi varken förbjuder eller påtvingar människor… Läs hela artikeln »

Guds ord hade framgång

I fortsättningen av Apostlagärningarna är det främst Paulus som står i centrum, men samtidigt handlar det om allt vad den helige Ande gör och lär i den framväxande kristna kyrkan.

Saliga – är de som blir förföljda…

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Lärjungarna förstår vad Jesus menar. De har känt de kalla vindarna. Samtidigt som många… Läs hela artikeln »

Borttappad verklighet

Vid en gudstjänst följer jag med i textläsningen. Plötsligt ser jag orden i en ny dager, ord jag läst många gånger förut: ”… evigt liv”; inte bara ”liv” utan ”evigt liv”. Bibeln är en bok med stora anspråk – det vet jag ju – men vem vågar erbjuda evigt liv?… Läs hela artikeln »

150 mil sydväst om  Beijing

Gunnel och Per-Martin Hjort har nu i mer än ett år varit i provinsen Gansu, som ligger mitt i Kina. De undervisar blivande lärare i engelska vid en statlig läroanstalt och umgås dagligen med ungdomar som kommer ifrån allt annat än lätta och bekväma förhållanden.

Välj den sanne Guden!

Jesus sade: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ur Mark. 10:17–27 En rik yngling kommer till Jesus. Utan att ha klart för sig vem Jesus egentligen är ställer han frågan: Gode mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv? (v. 17.)  Jesus ger honom motfrågan: Varför… Läs hela artikeln »