Välj den sanne Guden!

Jesus sade: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ur Mark. 10:17–27

En rik yngling kommer till Jesus. Utan att ha klart för sig vem Jesus egentligen är ställer han frågan: Gode mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv? (v. 17.)  Jesus ger honom motfrågan: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena. Mannen lämnar frågan obesvarad. Anser han den ovidkommande? Jesus hänvisar honom då till de bud, som gäller relationen till nästan. Inför dessa ser mannen ingen fläck på sitt liv. Tydligen vet han inte med sig någon synd.

Då uppmanar Jesus honom att sälja all sin egendom och ge pengarna till de fattiga för att sedan få en skatt i himlen. Uppmaningen syns svår. Han vill inte avstå det käraste och för Jesu skull lämna den jordiska egendomen. Den betyder mer för hans hjärta än relationen till Gud. Därför dömer det första budet honom. Han blir illa till mods. Nedstämd och sorgsen lämnar han den ende, som kan skänka honom det eviga livet.

Jesus undervisade sina lärjungar om rikedomens faror. Kamelen och nålsögat är bilden, som visar hur svårt det är en för en rik att komma in i Guds rike. Lärjungarna oroas av detta – vem kan då bli frälst?

Världen är intagen av mammonsdyrkan. Man jagar efter jordisk vinning. Ynglingen ansåg sig dock inte vara en sådan hedning, utan en from farisé. Men han var utanför Guds rike. Vem Jesus verkligen är söker han inte få klarhet om. En likgiltighet som är vanlig även i vår tid.

Kärleken till jordisk egendom hindrade honom att följa Jesus. Han kunde inte tjäna både Gud och mammon. I stället för den eviga och bestående skatten väljer han den timliga och förgängliga, det som rost och mal angriper eller tjuvar lägger beslag på. I vår tid kan detta motsvaras av börsras och konjunkturnedgångar. Denna världens furste snärjer människor med illusioner om jordisk lycka. Världen lockar med sina gudar. Bibeln talar om den Ende och Sanne.

Jesus är Guds Son, sann Gud och sann människa. Det är värt att i första hand söka honom och hans rike. Det anade de som blev hans lärjungar. Därför lämnade de sina båtar och nät och följde honom. Matteus lämnade tulltjänsten – sin utkomst. De förlorade inget på det. Jesus frågade dem en gång: Saknade ni då något?  De svarade: Nej, inget. Därför, gör som de: Lämna denna tidens avgudar och lär känna den ende sanne Guden och den han har sänt, Jesus Kristus!

Bön: Herre, befria mig från kärleken till jordiska ting, som hindrar min relation till dig. Hjälp mig att som en fattig syndare söka din nåd.

Assar Björkvald

Predikant, Osby

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan