Kyrkbygge i muslimsk stad

Elsie och Sture Bengtsson, Ingelsträde, gör under vintern–våren en volontärinsats i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Denna gång är vistelsen förlagd till östra Etiopien, i Hararghe-provinsen. Här kommer en hälsning:

Vi skriver den 3 februari i dag. Det nya året har kommit en bra bit på väg. Här i Etiopien räknar man nu år 2002.
Kyrkprojektet, som vi kommit hit för att hjälpa till med, är på gång. Den gamla kyrkan, illa medfaren av termiter och ”tidens tand”, är jämnad med marken. Byggnadstillstånd erhölls den 14 december och omedelbart påbörjades rivningen av den gamla byggnaden. Vi har haft 19 duktiga arbetare till vår hjälp. Området här är kuperat och under kyrksalen är fyra rum planerade. När jag skriver detta har golvplattan gjutits och gavelväggarna är murade av vacker natursten. Mellanväggar och yttre väggar är murade med betongblock.
Bygget har hittills kostat drygt 100000 ETB (ca 60 000 SEK). För närvarande har de inte mer pengar. Många frågar: ”Hur lång tid tar det att bygga kyrkan?” Ja, allt beror på Guds välsignelse och välvilliga givare.
Harrar är en muslimsk stad, det finns mer än hundra moskéer. Böneutropare försöker överrösta varandra.
Den evangelisk-lutherska församlingen omfattar något över hundra medlemmar som varje söndag samlas till gudstjänst. För några söndagar sedan upptogs tre barn i Guds församling. Prästen, qes Daniel Wolde Kidan, tjänstgör förutom här i Harrar också i Alem Maya och Dire Dawa. I Alem Maya har han varit ett flertal gånger sedan vi kom hit. Åtta personer, varav två muslimska kvinnor, har mottagit det heliga dopet. Vid ett tillfälle var vi med och fick höra hur muslimkvinnan jublade när hon döptes. Guds rike finns här i Harrar och det undervisas i Guds ord. Varje lördag samlas en stor grupp till ’söndagsskola’.
Det finns också en nioklassig skola med 410 elever, där prästen och evangelister dagligen undervisar i Guds ord. Vi kan med rätta säga att det är en missionsskola, inte minst med tanke på att de flesta eleverna kommer från muslimska hem.
Kom varje folk och släkt och stam
och Herrens nåd besjung!
Kom fjärran från till Jesus fram
att hylla Herren, kungars Kung. lh 38:3

Elsie och Sture Bengtsson, Ingelsträde

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan