Etikett: Mission i utlandet

Driven av sin upptäckt

Pastor José Córdova undervisar och predikar med målet att andra ska göra samma upptäckt som han själv gjorde. Samtidigt drivs han av en hunger att själv lära mer …

”Den ringa begynnelsens dag” – pionjärarbete i Addis Abeba 1921

I en svunnen tid, för nästan precis 100 år sedan, startade ELMs1 missionsarbete i centrala Etiopien. ELMs tidigare missionär Bengt Hjort låter oss stifta bekantskap med de viktigaste karaktärerna, med fokus på arbetet i Addis Abeba.

Till Peru på fortsatt uppdrag

För snart 13 år sedan återvände Sinnika och Håkan Ekström med familj från Peru efter en tid som missionärer där. Nu är de på väg att åka ut på nytt och vi hör här deras tankar kring varför det blev så.

Det finns plats för fler

Det vilar ibland ett romantiskt skimmer över ordet ”missionär”. Men när någon som varit i tjänst uttalar sig, förstår man att det är mycket slit, ibland tårar, men också mycket glädje. En sak är säker: din bön behövs, både för missionärer och för att Gud ska avslöja DIN plats i missionsprojektet.

Yrket – ett redskap i missionen

Missionären Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen träffar Daniel Iglesias, generalsekreterare för Credos motsvarighet i Peru. han berättar om en organisation som vill rusta studenter att leva ut sin tro i både studier och framtida arbetsliv.

Kyrka på ett nytt sätt

Under sommaren drar kyrkobygget i Las Brisas sakta men säkert igång. De planerade lokalerna rymmer stora möjligheter och församlingen hoppas nu att kunna nå ut till människor i sitt närområde.

Moldavien – intryck från en resa

Strandhems Bibel- & Lärjungaskola reste i år till ett lite ovanligt land. Resan blev inte riktigt som man planerat, men ändå givande och spännande på många sätt. En viktig lärdom blev att Gud kan använda oss även då vi känner oss som mest misslyckade.

Ur pionjärmissionärernas verktygslåda

I Piura i Peru har Thomas Frovin, tillsammans med sin hustru, Anne-Dorthe, kommit igång med sin missionärstjänst. De är med och startar studentgrupper och de går ut i staden och pratar med folk, allt under bön om att Gud ska låta arbetet bli till liv i Kristus.

Utmaningar och visioner i Eritrea

Eritrea är ett av ELMs tidigare missionsländer. Kyrkan har sedan en tid själv tagit över arbetet och blivit en samarbetskyrka till ELM. I juni fick Sverige besök av en av kyrkans ledare.

Jesus, vänner och sport – Asella Sports Camp 2013

Sport, lek och Bibel. dessa tre är ledord för de evangeliserande sportläger som varje år får förändra unga människors liv i Asella, Etiopien. I somras var Josefin Brandt en av deltagarna från Sverige på lägren.