Kategori: Mars 2010

När Gud är långt borta

Så kan det bli – också för oss som tror och ber. Det blir mörkt. Gud döljer sig. Gud är långt borta. Det kan komma oväntat, detta mörker, detta att Gud är långt borta. Det blir svårt. Våra böner blir klagorop: Hur länge, Herre, skall du alldeles glömma mig? Hur… Läs hela artikeln »

Den stora schismen år 1054

Konstantinopel 1054. Kardinal Humbertus är rasande. Han har fått påve Leos uppdrag att resa ända till Konstantinopel – och vilket mottagande! Det där våpet till patriark borde veta sin plats när själva Rom låter sig representeras här. I stället har han mage att komma med den ena beskyllningen efter den andra mot den heliga romerska Kyrkan. Måttet blev rågat när patriarken Kerularios hetsade den unga bulgariska kyrkan mot Rom och anklagade påven själv för kätteri!
Nu går kardinalen raka vägen till Hagia Sofia, Österns för­nämsta kyrka, en gång byggd av kejsar Konstantin själv. Han går med sitt romerska följe upp till högaltaret och placerar där bannlysningsbullan han fått från påven.
Förskräckta präster ilar ut från kyrkan, och snart är den förfärliga nyheten ute i hela Konstantinopel. Folket går hotfullt emot kardinalen och hans män, så att de nesligen måste fly från staden. Patriarken Kerularios talar till folket:
– I dag har den heliga ortodoxa tron blivit smädad. Den vargen Humbertus har burit förödelsens styggelse in i det allra heligaste. I denna stund lyser jag påven och Roms kyrka i bann. Snart kommer vi att sammankalla en synod som skall stadfästa detta beslut.

Bibelundervisning, byggande och bön

Jonny Bjuremo, med vännerna Torbjörn Swartling och Samuel Petersson, besökte på uppdrag av Litteraturmissionen Scriptura Etiopien i januari–februari. Jonny skriver:

Kristen i filmkulturen

Film, TV och annan elektronisk underhållning tar allt mer plats i västvärlden. Den största industrin i USA i dag är underhållningsindustrin. Det finns inget annat som det läggs så mycket pengar och krafter på som att underhålla oss. Hur påverkas vi?

Låt evangeliet slå rot i ditt liv!

Vad har en liknelse om en bonde som verkar så på fel ställe med mig att göra? Var finns det glada budskapet i en berättelse om missväxt? Liknelsen om såningsmannen handlar om dig och mig. Du och jag är åkrar som Gud sår sitt levande ord på för att det ska ge skörd.

Att läsa Bibeln – att möta Jesus!

Tänk att universums Herre och världens Frälsare möter mig – på riktigt! – i Bibeln. Har det någon betydelse hur jag möter honom?

Kyrkbygge i muslimsk stad

Elsie och Sture Bengtsson, Ingelsträde, gör under vintern–våren en volontärinsats i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Denna gång är vistelsen förlagd till östra Etiopien, i Hararghe-provinsen. Här kommer en hälsning:

Guds goda lösning

Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar … Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. … Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. ur Jes. 59:14–17.

Edinburgh 1910–2010

Det är 100 år sedan en stor internationell missionskonferens hölls i Edinburgh – den har setts som missionsekumenikens genombrott på 1900-talet. Mer än 1 200 delegater, företrädesvis från Europa och Amerika, samlades som representanter från den protestantiska världen (romersk-katolska respektive ortodoxa kyrkor deltog inte). Delegater kom främst från missionsorganisationer, enbart… Läs hela artikeln »