Förtryck, frimodighet och väckelse

Under 1900-talet har ideologier och regimer i olika delar av världen försökt utplåna den kristna tron och tysta de kristna. De senaste 20–30 åren har det dock skrivits missionshistoria utan like,
särskilt inom den evangeliska protestantismen – däremot inte i tidigare kristna områden. Orsaken hittar vi hos ”kyrkan i Syd”. Där flödar i dag ett missionsengagemang som förändrat kristenheten.
Den kristna kyrkan växer nu med uppskattningsvis 100 000 personer varje dag. Detta gäller främst i Afrika, Latinamerika och Asien. Närmare 4 000 nya församlingar grundas varje vecka!

Förtryck och förföljelse
Hårdhänta styrelseskick som kommunism, nazism och fundamentalistisk islam har försökt förinta den kristna tron under 1900-talet. Men Guds rike har inte bara bestått, utan till och med växt utan motsvarighet i historien. Martyrernas antal har varit rekordstort och kan jämföras med vad som hände under den första kristna tiden. Då som nu har förföljelse för trons skull blivit en förlängning och en presentation av Kristi lidande och död. Lidandet, det som i sig är något ont, blir ett instrument genom vilket Herren når sina syften.
Tre grundläggande saker nås genom martyrers död:
• Icke-kristnas ögon öppnas när de ser kristna hålla fast vid sin tro.
• Djävulen förlorar sitt sista vapen. Han har två instrument med vilka han kan hålla människor bundna. Det ena är synd och det andra är rädsla för döden (Hebr. 2:14–15). När en kristen inte fruktar döden blir djävulen maktlös. Därför betonade Jesus att vi inte ska frukta.
• Gud förhärligas. När Jesus antytt att Petrus skulle få lida martyrdöden skriver Johannes: Så angav Jesus med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud (Joh. 21:19).

Väckelse i många länder
Efter den fruktansvärda förföljelsen under Mao Zedongs regim i Kina (1949–76) har de evangeliskt kristnas antal ökat från några hundra tusen till över hundra miljoner. En väckelse som än i dag har sina orsaker i de kristnas sätt att ta sin tro på allvar och uthärda förföljelse och lidande.
Antalet muslimer som blivit kristna från 1990 till i dag är fler än de muslimer som blev kristna från Muhammeds död 632 till 1990. Och då är det ändå i vissa länder dödsstraff att konvertera.
I ett land som Nepal (ca 22 milj. inv.) fanns endast ca 25 protestantiska kristna år 1950. I dag räknar man med att minst en miljon nepaleser har tagit emot Jesus som sin Frälsare.
År 1900 fanns det bara ca 9 % kristna i Afrika. Vid slutet av århundradet var över 40 % i den afrikanska kontinenten söder om Saharaöknen kristna. Norra halvan är muslimsk.

Kyrkan i Syd når de onådda
Att det skett en sådan väckelse i syd1 beror främst på att det just där i dag finns de riktigt ’helöverlåtna’ Jesu efterföljare, de som vet vad de tror på och som delar med sig av denna tro i ord och handling. Det som starkt förändrat kristenheten de senaste 20–30 åren är att de som vi brukar kalla för missionsländer nu sänder ut mängder av missionärer som särskilt koncentrerar sig på mindre, onådda folk.
Det finns i dag över 4 000 sändande missionsagenturer i tredje världen. Och så gott som varje nation både sänder och tar emot missionärer. Medan USA sänder en missionär per 2 000 kristna så sänder till exempel det fattiga landet Mongoliet (3 milj. inv.) ut en missionär per 220 kristna. Där fanns det knappt några kristna alls när kommunismen föll för tjugo år sedan, nu upp emot 50 000.

Tiotusentals missionsarbetare från Kina
En stor missionsrörelse är i dag på gång i Kina under namnet ”Tillbaka till
Jerusalem”. Redan på 1920-talet planterades en vision om att predika evan-gelium och plantera församlingar inom alla etniska folkgrupper och länder mellan Kina och Jerusalem. Kommunistledaren Mao Zedong satte stopp för missionen och en ledare fick sitta trettio år i fängelse. I dag har visionen fått ny fart och många lär sig olika språk och kulturer för att kunna ge sig iväg. En hel del finns redan på plats i de muslimska länderna med företag av olika slag. Församlingar hoppas kunna sända flera tiotusentals missionsarbetare när Kina öppnas ännu mer. Detta, om något, kommer att ytterligare förändra kristenheten.

Villighet att offra allt
En församling i Mongoliet har på femton år växt från fjorton unga flickor till närmare 1 000 personer i dag. Och inte nog med det! Man har också under senare år utbildat och sänt ut 300 missionärer i olika team i och utanför Mongoliet.
En av dessa hjältar berättade för mig hur hon upplevt en kallelse till missionstjänst i ett av muslimvärldens svåraste länder, där flera kristna under de senaste åren blivit avrättade. Men för en för en kort tid sedan blev hennes hus övertänt och alla ägodelarna brann inne – hon stod där i bara pyjamasen. Även väskan som hon packat för resan var borta. Jag fann inga ord, men så bröt hon tystnaden och sade:
– Ingenting får hindra mig. Jag vill ge mitt liv om så behövs, för att den folkgrupp som jag ska åka till ska få höra om Jesus.
Kvinnan är där nu och jag har fått rapporter om flera som tagit emot Herren. Det är dessa helöverlåtna kristna, ofta från unga församlingar, som i dag skriver missionshistoria. Och de blir bara fler och fler. De kristnas uthållighet i lidandet och villighet att dö för Herren har åter blivit ett föredöme för en hel värld.

Wilgot Fritzon, Sollentuna
Tidigare missionsföreståndare på Ljus i Öster

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan