Förföljelse och väckelse följs ofta åt

Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades ”De frigivnas” – folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien – och började diskutera med Stefanus. 10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.

11 Då intalade de några män att säga: ”Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud!” 12 De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför Stora rådet. 13 Sedan skickade de fram falska vittnen som sade: ”Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen! 14 Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss.” 15 Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Stefanus är kyrkans första martyr. När han har stenats till döds bryter en svår förföljelse ut i Jerusalem, som leder till att de kristna måste fly till andra platser.

I inledningen av Apostlagärningarna skildras hur Jesus vid sin himmelsfärd ger löftet att hans lärjungar ska få kraft när den helige Ande kommer. Kraft till att bli hans vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns. När evangeliet förkunnats i Jerusalem bryter förföljelsen ut mot de kristna så att de sprids till just Judéen och Samarien. Med andra ord: den ondes försök att stoppa den kristna kyrkans framfart leder istället till att den växer och sprids till nya platser.

Ofta ser vi dessa parallella spår. Svår förföljelse går genom kyrkans historia, och även i dag, ofta parallellt med väckelse och tvärt om. Samtidigt som det pågår en svår förföljelse mot de kristna växer den kristna kyrkan. Kina är ett tydligt exempel på detta. Innan den svåra förföljelsen mot kristna bröt ut, i och med kommunisternas maktövertagande 1949, fanns det cirka en miljon kristna landet. Maktövertagandet ledde till att alla utländska missionärer tvingades lämna landet. Under åttiotalet fann man att antalet kristna på 1980-talet ökat till ungefär 20 miljoner. I dag fortsätter kyrkan att växa under förföljelse och består av över 80 miljoner människor.

Men vad är det som gör att evangeliet upplevs så farligt? Stefanus gjorde bara gott. Han var fylld av nåd och kraft och gjorde många tecken och under bland folket. Vad kan göra att en man som i ord och handling visar Guds omsorg och kärlek till varje människa blir hatad och till sist stenad till döds?

En förklaring är att människor genom evangeliet sätts i frihet till en levande relation med Gud. Det leder till att de får övertygelser så starka att de är beredda att lyssna mer till Gud än till människor, även om det kostar livet. Det gör att människor med inflytande upplever att deras makt är hotad. När Stefanus talar är det de religiösa ledarna som upplever deras religiösa system hotat. Det system som ger dem trygghet, erkännande, bekräftelse, makt och inflytande.

En annan förklaring är att det pågår ett andligt krig1 där den onde vill släcka det liv som Gud skapar. Det gör han genom att förleda2 eller genom att skrämma och förtrycka.3 Genom att vilseleda eller ge oss svårigheter försöker djävulen ta ifrån oss de välsignelser som Gud vill ge sitt folk. För Stefanus försökte den onde ta hans liv, men det lyckades inte. Stefanus hade evigt liv.

När jag för några år sedan träffade pastor Duc4 i Vietnam, som fått lida mycket för sin tro, sa han: ”När förföljelsen kommer så börjar vi prisa Gud. För vi vet att det innebär att Gud har förberett något stort för oss som djävulen vill ta ifrån oss. Håller vi ut kommer vi att få del av den välsignelsen.” Samtidigt som vi hör att Islamska Staten står för ett omänskligt våld mot kristna i Syrien och Irak, talar kristna ledare om att det som pågår är ett svar på böner om väckelse som landets kristna har bett om under många år.

Det är inte så vi brukar tänka på väckelse eller svårigheter. Våra trossyskon som betalar ett högt pris för sin tro vittnar om att det är värt priset. Det som väntar är så mycket bättre. Ber du om väckelse? Är du beredd att betala priset?

Bön: Herre fyll mig genom din Ande med nåd och kraft så att jag kan räcka evangeliet vidare till de människor som jag möter. Ge mig uthållighet och tålamod att tjäna dig även när det kostar.

Andreas Eklund, predikant, Örebro

  1. E f. 6:11ff
  2. 2 Kor. 11:14f, Matt. 24:4f
  3. 1 Petr. 5:8, Matt 24:6
  4. Pseudonym
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan