Höst – skördetid och beredelsetid

Många människor längtar efter hösten medan andra nästan avskyr den. Oavsett om vi vill eller inte kommer både höststormar och mörker över oss. Kanske är det just hösten som mest framkallar medvetandet att vi lever i en förgänglig och föränderlig värld.
Mycket i naturen tilltalar mig. Tänk att en höstdag då luften är klar och ren, få se ut över den skånska slätten eller sätta sig i en båt på väg ut i Öresund för att fiska sill. Lika underbart är det att ge sig ut i skogen för att plocka svamp eller skörda från fruktträden då frukten färgats i höstens underbara färger.

Gud, som skapat detta goda till människans tjänst, vill också att vi ska tacka honom för de jordiska välsignelser som vi får ta del av. På tal om vår natur i Sverige så fick jag för en tid sedan höra ett uttalande av en invandrare. Hon sade följande: ”Gud är särskilt god mot Sverige, som både har härlig frisk natur, rent vatten och ett klimat som är skönt att leva i.”

Än en gång har fälten skördats. Brist på brödsäd i världen gör att priset blivit högre på den säd som har god kvalitet. Sorgligt nog innebär det att en del människor kommer att svälta på grund av för höga priser. I Sverige tänker vi inte på det. Det gäller att få utdelning på investeringar och få lite över. Den som lyckas bäst kan satsa på nya erövringar.
På hösten är det också många som satsar på nya utbildningar. Studieorter får många nya medborgare, med följd att det blir brist på bostäder. I södra Europa är bostadsbristen särskilt kännbar för romer som inte är etablerade i samhället. I Italien och Frankrike har hundratusentals människor körts ut från läger som de bott i. Tält och skjul har raserats av grävskopor och människomassor har förts bort på ett fruktansvärt sätt. Ingen vet hur de skall överleva den kommande vintern.

Hösten påminner oss om att tiden är kort. Många människor med mig har nått ålderns höst. Efter tiden kommer för oss alla evigheten. Skördens Herre kallar ännu människor till att bli ’innebyggare’ i sitt rike. Han kallar oss att arbeta med skörden och uppmanar oss att bedja om arbetare till den – fler behöver få höra evangeliet om Jesus!
Kanske du som läser detta är redo att offra lite av egen bekvämlighet för att dina medmänniskor ska nås av kallelsen. Det finns många som längtar efter ett samtal om livet och de framtidsutsikter som en kristen har. Ta din granne eller arbetskamrat med på utflykten i skogen och peka på att Gud är god. Du som har möjlighet att upplåta ett rum för en hemlös tveka inte. Gläd en ung människa med att ge rum för henne!
Vi behöver vakna upp över att vi är särskilt välsignade i vårt land. Som kristna har vi också ett ansvar för människor som inte kommit in i gemenskap med andra människor i samhället.
Nils-Göran Nilsson,
Till Livs ansvarig utgivare, Åstorp

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan