Jesus – för mig

Joseph Kiprotich föddes 1964 i en familj som tillhör Kalenjin-stammen, en av stammarna i Kenya. I den är det så att om föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna gör något fel, så ’ärver’ barnen det och bär det med sig. För att sen bli renad måste man slakta en get.
Kiprotich gick som barn i söndagsskolan och när han var fjorton förstod han att det finns en som har gjort något verkligt bra för honom, Jesus. Gud fick sen lov att arbeta ytterligare i honom och han tänkte: ”Någon har gjort något för mig, så jag måste göra något för andra.” Så Kiprotich undervisade andra barn om vad Jesus har gjort.
Några år senare träffade Kiprotich Christer Johansson som var ELMs missionär i Kenya. Christer besökte honom ofta, uppmuntrade och gav honom motivation till att vilja arbeta som präst.
Kiprotich gick först en evangelistutbildning och  senare läste han ytterligare två år och 1992 blev han vigd till präst. Han har tjänat som distriktsledare och ordförande på Kongoi Secondary school tills han 2002 blev präst i Sigowet där han också arbetar i dag.
– Jesus har gjort något för mig, jag beundrar vad Jesus har gjort för mig. Vi är aldrig ensamma!
Det är nu viktigt för Kiprotich och hans fru Emmy att lära sina barn om Gud, att lära dem vad Gud har gjort för dem. De önskar att deras barn ska vara efterföljare och tjänare åt Jesus Kristus.
För Kiprotich är det viktigt att visa kärlek mot sin nästa. Det gäller inte bara i jobbet. Emmy och Kiprotich har fem egna barn. Emmys mamma dog för en tid sedan och lämnade efter sig en tioårig dotter som nu bor hos familjen.
Kiprotich vill ge oss i Sverige två bibelord:
– Det första är från 1 Kor. 4:1–5: Som Kristi
tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Det är lätt att njuta och leva livet, men glöm inte att den kropp du lever i har ett slut.
Det andra bibelordet är: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft (Fil. 4:13). Ibland möter vi motstånd. Låt oss be för varandra. Be att Gud ska ge mig inspiration och uthållighet. Det ber jag om för er, mina bröder och systrar.

Peter Storgaard, ELMs missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan