Kategori: December 2011

Mission – att berätta om Jesus

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6
Lärjungarna säger: Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Apg. 4:20

Fridsfurste

Ofrid, oro, otrygghet … det finns många o-ord och de beskriver delar av den verklighet vi lever i och som också Jesus föddes in i. Och han kom för att stryka ut alla dessa o!

Livet med Jesus

Hjalmar och Peter är ”kombo”, de har delat lägenhet i Lund i tre år. Det är ganska lång tid, så de har hunnit prata om mycket – men ändå inte så direkt om det allra djupaste. Nu ställer Peter de viktiga frågorna som får Hjalmar att tänka till …

Evig fader

Nästa namn som barnet skulle få är ”Evig Fader”. Hur hänger det ihop? Hur kan ett nyfött barn kallas far?

Eldmannen & gudaföderskan

Som det upphettade järnet i hyttan är både eld och järn men ändå ett, så är Jesus både Gud och människa. Frågan om vem det lilla nyfödda barnet i krubban egentligen är, är viktigare än man först kanske tänker. På den hänger vår kristna tro och hela vårt hopp om förlåtelse och gemenskap med Gud.

Den finaste julklappen

Det bästa vi kan ge Jesus kan vi inte slå in i julklappspapper med fina ’gullband’ om. För Honom är det något helt annat som är den finaste julklappen av alla.

Väldig Gud

Att ett för tvåtusen år sedan fött spädbarn verkligen är Gud är centralt i den kristna tron.

Josef – en rättsinnig man

Josef hade bestämt sig. Han måste skilja sig från Maria. Allt hade varit utstakat. De var trolovade och skulle gifta sig. Men en dag hade Maria helt hastigt gett sig iväg till släktingarna i Judeen. Hon hade inget sagt till honom. Och när hon kom tillbaka var hon havande! Hon… Läs hela artikeln »

Underbar i Råd

Många är vilsna i livet och söker hjälp hos allehanda ’livs-coacher’. Men vem kan ge bättre råd än den som känner varje längtan och varje aversion, varje neuron i hjärnan och varje muskelcell?

Jesus – för mig

Joseph Kiprotich föddes 1964 i en familj som tillhör Kalenjin-stammen, en av stammarna i Kenya. I den är det så att om föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna gör något fel, så ’ärver’ barnen det och bär det med sig. För att sen bli renad måste man slakta en get. Kiprotich… Läs hela artikeln »