Dagar av barmhärtighet

”… det är inte slut med Hans barmhärtighet. Den är var morgon ny…”
klagov. 3:22–23

I den etiopiska almanackan kallas varje år efter Kristi födelse för ”Barmhärtighetens år”. Eftersom vi följer den julianska kalendern, skriver vi just nu Barmhärtighetens år 2005. Men ett år består ju av dagar. När vi tänker på ett nytt år, tar vi då de enskilda dagarna som en självklarhet? Var dag är en gåva av Guds barmhärtighet. Jag har funderat över exempel på hur Guds barmhärtighet bereder och har berett väg för dagar som ligger framför oss. Låt oss betrakta några av dem.

Att jag föddes är ett exempel på Guds barmhärtighet.1 Hade inte Gud visat barmhärtighet mot mina föräldrar och mig skulle jag ha blivit utplånad från jordens yta redan innan jag föddes, så som Job en gång önskade.2 Det är ett under att livet fortsätter på den här planeten. Livets gåva kan aldrig förtjänas eller vara något som vi är värda.
Jag blev född på nytt på grund av Guds barmhärtighet.3 Såväl skapelsen som frälsningen ligger utom räckhåll för människan, inte heller kan den förvärvas eller fulländas av dödliga. De i synden döda väcks till liv av Gud som är rik på barmhärtighet.4
Jag lever på grund av Guds barmhärtighet.5 Det är i Honom som jag lever, rör mig och har min existens, skrattar eller gråter, leker eller arbetar.6 Jag kanske drabbas av svårigheter, men ändå är det Guds barmhärtighet som uppehåller mig.7
Jag vandrar genom livet på grund av Hans barmhärtighet. En av de mest älskade verserna i Bibeln är Psaltarpsalm 23:6: Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Det att jag kan komma till Herrens hus är också på grund av Hans stora barmhärtighet.8 Han är den som gett mig livet, som uppehåller det och försörjer mig dagligen med allt jag kan njuta av.9
Om jag tjänar Honom så är det på grund av Hans barmhärtighet.10 Jag gör det på grund av den särskilda barmhärtighet Gud har visat mig. Det är ett privilegium som jag inte förtjänar, inte heller kan jag gengälda Hans välgärningar mot mig. Det som ger oss mod och förtröstan när vi står inför utmaningar i arbetet är barmhärtighetens verk i de hjärtan som var förhärdade av synd och upproriskhet” (Hebr. 3:13).
Mina böner blir besvarade på grund av Hans barmhärtighet, inte för att jag var tillräckligt god för det eller ropade tillräckligt eller var felfri, fri från alla felaktiga bevekelsegrunder.11
Slutligen är jag på väg mot Guds barmhärtighet, målet för mitt liv.12 När jag når hemmet kommer jag att se att alla goda erfarenheter under mitt jordeliv är tack vare hans barmhärtighet. Mitt liv kan i sanning summeras som ett exempel på Guds gränslösa barmhärtighet, … mig som förut var en hädare … men Han förbarmade sig över mig … som Paulus säger i
1 Tim. 1:12–14.
Barmhärtighet är alltså något oändligt mycket mer än syndernas förlåtelse, hur dyrbar den än är. Jag ser den i varje aspekt av mitt dagliga liv, i varje vrå av mitt hem, på varje bänk i kyrkan och överallt på gatorna. Den färgar allt jag ser. Jag vill på intet sätt gå miste om den barmhärtighet som kom genom Jesus Kristus och som i Honom så rikligt tillhör mig.

1. Luk.1:57–58, Ps. 52:3–7
2. Job 3:3
3. 1 Petr. 1:3
4. Ef. 2:5
5. Klagov. 3:22–23, Ps. 63:3
6. Apg. 17:25,28
7. Ps. 31:22, 32:10
8. Ps. 7:8
9. 1 Tim. 6:17
10. 2 Kor. 4:1, Luk. 1:72–75
11. Ps. 66:20, 69:14,17
12. Judas v. 21

Endale Awgichew, gen.sekr. EELC, Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan